Thứ Hai, 19/11/2018 - 13:06:52 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 62822293 Cơ quan: (024) 62822260 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn


Báo tuần số ra ngày 15/11/2018 với những thông tin hấp dẫn:

  • <span>(BKTO) - <i>Thảo luận tại tổ về Dự
án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đa số các đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần
thiết sửa đổi Luật hiện hành nhằm hoàn thiện thể chế quản lý thuế, thực hiện cải
cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh; tạo hành lang pháp
lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế… Tuy nhiên,
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KTNN và Thanh tra Nhà nước vẫn
là một trong những “điểm vướng” trong Dự thảo Luật, khiến nhiều đại biểu băn
khoăn.</i></span>

&nbsp;

<br><span><br>Tác giả: <b>N.HỒNG</b></span>
  • <span>(BKTO) - <i>Tại
Việt Nam,</i><i>
thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán nói chung và thị trường dịch vụ tư vấn,
hành nghề kế toán và kiểm toán nói riêng đã có những bước phát triển trong thời
gian qua. Về cơ bản, đây là một thị trường non trẻ, chưa được hình thành đầy
đủ, phạm vi hoạt động còn hẹp. Tuy nhiên, nhìn một cách tích cực, những hạn chế
đó cũng cho thấy Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển thị trường này
trong tương lai.</i></span>

<i>&nbsp;</i>

<br><span><br>Tác giả:<i> </i><b>NGUYÊN
SƠN</b></span>
  • <span>(BKTO) - <i><span>Trong nhiều năm qua, Cơ quan Kiểm toán tối
cao (SAI) Indonesia luôn chú trọng nghiên cứu, xây dựng những kế hoạch cụ thể,
thiết thực, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững (SDG) của quốc gia. SAI Indonesia
cũng đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực giúp Chính phủ phát huy tối đa vai trò
của mình trong việc thực hiện các SDG hiệu quả.</span></i></span>

&nbsp;

<br><span><br>Tác
giả: <b>THANH
XUYÊN</b></span>
  • <span>(BKTO) - <i>Đến </i><i>thời điểm
hiện tại,</i><i> tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của giai đoạn
2016-2018 mới đạt 72% kế hoạch. Điều đáng lo ngại là t</i><i>iến độ giải ngân vốn đầu tư công của năm nay cũng </i><i>tương tự</i><i>, khi hết tháng 10</i><i>,</i><i> </i><i>nguồn vốn này
</i><i>mới</i><i> giải ngân</i><i> đạt 50,1% kế hoạch. </i><i></i></span>

&nbsp;

<br><span><br>Tác giả: <b>THÙY ANH</b></span>
  • <span>(BKTO) - <i>Quá trình cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020 đến nay đã đạt được
những kết quả đáng ghi nhận, như: số lượng DNNN đã giảm đáng kể, nhiều DN quy
mô lớn và rất lớn đã được cổ phần hóa (CPH); thoái vốn nhà nước tại các DN đã
thu về gần 160.000 tỷ đồng (gấp hơn 9 lần giá trị sổ sách)… Tuy nhiên, hiệu quả
hoạt động và đóng góp của một số DNNN còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực
mà Nhà nước đầu tư; có một số dự án thua lỗ, thất thoát vốn lớn; kết quả cổ phần
hóa (CPH), thoái vốn còn chậm.</i></span>

&nbsp;

<br><span><br>Tác giả: <b>PHÚC KHANG</b></span>
  • <span>(BKTO) - <i>Sử dụng công
nghệ lạc hậu, ít chú trọng đổi mới công nghệ... là những lý do dẫn đến sự trì
trệ, yếu kém của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các DN tư nhân. Vì vậy,
nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng,
các DN cần ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) để nâng cao năng suất, tiến tới hội
nhập. </i></span>

&nbsp;

<br><span><br>Tác giả: <b>PHỐ HIẾN</b></span>