Thứ Tư, 12/8/2020 - 05:38:34 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

THỨ BA, 22/10/2019 14:55:00 | AN SINH XÃ HỘI
(BKTO) - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước bị suy thoái, thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, ngừng hoạt động hoặc phá sản gây ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập của người lao động và nguồn thu ngân sách của các địa phương. Đặc biệt, năm 2012 là năm tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo 20 xã điểm, cũng là năm kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc gặp khó khăn nhất kể từ khi tái lập tỉnh, do vậy đã ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.


Lễ Phát động Cuộc vận động thu gom nước thải khu dân cư và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Chương trình được triển khai trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, trong khi chưa có mô hình mẫu, kinh nghiệm để các địa phương học tập, nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thời gian đầu thực hiện Chương trình, một số địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Để đạt các tiêu chí nông thôn mới, nhu cầu về nguồn lực rất lớn, nhất là về vốn. Trong khi đó, cùng một lúc, tỉnh cần phải đầu tư phát triển cho nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, do đó, chưa thể đáp ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí theo cơ chế của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương thực hiện Chương trình. Đời sống người dân nông thôn ở một số vùng trong tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực đóng góp của nhân dân còn hạn chế.

Một số quy định, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương chưa phù hợp thực tiễn, nhưng chưa được sửa đổi kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp đến, công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu biết về chủ trương xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn hạn chế, mang tính hình thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên trách nhiệm chưa cao, thiếu quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt trong những năm đầu thực hiện Chương trình…

PV

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201