Thứ Sáu, 5/6/2020 - 00:10:00 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Bảo hiểm xã hội

THỨ BA, 25/06/2019 14:00:00 | AN SINH XÃ HỘI
(BKTO) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.


Theo Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện theo 2 giai đoạn (giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn 2021-2025). Khi đề án được Thủ tướng Chính phủ thông qua, Ngành sẽ sớm triển khai ngay.
 

Ngành BHXH chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, đảm bảo hiệu quả- Ảnh: ST


Cụ thể, trong giai đoạn 2019-2020, năm 2019 sẽ thực hiện sắp xếp giảm 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh sẽ bao gồm 10 phòng: Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT), Phòng Quản lý Thu, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Phòng Cấp sổ thẻ, Phòng Tổ chức- Cán bộ, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Phòng Thanh tra- Kiểm tra, Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng. Riêng BHXH Hà Nội và BHXH TP.Hồ Chí Minh, ngoài cơ cấu 10 phòng trên, sẽ thành lập thêm Phòng Quản lý hồ sơ; đồng thời tách Phòng Giám định BHYT thành Phòng Giám định BHYT 1 và Phòng Giám định BHYT 2.

Cũng theo Đề án, BHXH Việt Nam sẽ không tổ chức đơn vị BHXH thành phố, thị xã tại các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn. Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT trên địa bàn các đơn vị hành chính trên sẽ do BHXH tỉnh thực hiện. Riêng 5 thành phố trực thuộc Trung ương là TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng vẫn giữ nguyên. Như vậy, trong cả nước sẽ giảm 58 đầu mối BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

Ngoài ra, Ngành sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.

Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh. Khi sắp xếp lại, sẽ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với hệ thống tổ chức, phân cấp quản lý và đúng quy định pháp luật.

MINH NGỌC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nhiều kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Nhiều kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

(BKTO) - Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Với quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, đạt được những kết quả tích cực.

Tin mới

  • Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức cả nước

    Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức cả nước

    (BKTO) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trong đó đề xuất thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức đối với các cơ quan trung ương từ năm 2021-2022.

     3 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201