Thứ Năm, 21/01/2021 - 05:23:53 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy đạt nhiều kết quả quan trọng

THỨ HAI, 06/01/2020 08:40:00 | BẠN ĐỌC QUAN TÂM
(BKTO) - Trong năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh quốc gia.


Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC. Ảnh: TTXVN

Tinh gọn bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo Bộ Nội vụ, một trong những lĩnh vực cải cách quan trọng được tiếp tục triển khai trong năm qua và đạt kết quả cao, có tác động lớn đến bộ máy hành chính nhà nước là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy diễn ra ở tất cả các Bộ, ngành, địa phương. Điển hình là Bộ Tài chính đã cắt giảm 63 phòng, ban và 193 chi cục thuế tại cục thuế cấp tỉnh, giảm 1.792 đội thuế thuộc chi cục thuế cấp huyện; cắt giảm 143 phòng thuộc kho bạc nhà nước cấp huyện, giảm 48 đơn vị cấp tổ, đội; giảm 12 chi cục hải quan thuộc cục hải quan cấp tỉnh. Bộ Giao thông vận tải đã giảm được 32 tổ chức cấp phòng trở lên... 

Trong Báo cáo được trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ diễn ra mới đây, Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 25/12, Bộ đã tổ chức họp thẩm định được phương án sắp xếp huyện, xã của 42/45 tỉnh, thành phố; đã thẩm định 40/42 Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, dự kiến giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 560 đơn vị hành chính cấp xã. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 21 tỉnh/thành phố. 

Cùng với việc tinh gọn bộ máy hành chính, các thủ tục hành chính (TTHC) cũng tiếp tục được rà soát, cắt giảm. Tính đến thời điểm báo cáo, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát 40.381 văn bản quy phạm pháp luật; qua đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đối với 6.578 văn bản. Điển hình là: Bộ Tài chính đã bãi bỏ 49 TTHC, sửa đổi, bổ sung 23 TTHC và ban hành mới 38 TTHC; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cắt giảm, đơn giản hóa 108 TTHC; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bãi bỏ, đơn giản hóa 251 điều kiện kinh doanh. Tại địa phương, tỉnh Long An đã rút ngắn thời gian giải quyết của 23 TTHC so với quy định. 

Cũng trong năm 2019, hiện đại hóa hành chính có tính đột phá. Văn phòng Chính phủ chính thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ T.Ư đến địa phương. Chính phủ đã khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia với 8 nhóm dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ước tính, tổng số tiền tiết kiệm được từ việc xử lý hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến là khoảng 4.222 tỷ đồng. Kết quả trong năm qua, cả nước có hơn 14,5 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, thực chất công tác cải cách hành chính

Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng công tác theo dõi, đánh giá và tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, DN và các đối tượng chịu tác động của CCHC. “Việc xác định Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 phải đảm bảo chính xác, khách quan, thiết thực và hiệu quả” - đại diện Bộ Nội vụ cho biết. 

Bên cạnh những kết quả báo cáo, khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của người dân do cơ quan nhà nước, các Bộ, ngành tự thực hiện, Chính phủ cũng sẽ dựa vào các đánh giá độc lập do các tổ chức, viện nghiên cứu thực hiện để qua đó đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương. 

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số biên chế công chức năm 2020 sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm, với tổng biên chế là 253.517 người, giảm 8,68% so với năm 2015 (thời điểm ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực). Bộ Nội vụ đã thẩm định biên chế sự nghiệp của 63 tỉnh, 20/22 Bộ, cơ quan và 8 cơ quan thuộc Chính phủ, với tổng biên chế sự nghiệp Bộ, ngành T.Ư là 143.943 người (giảm 11,85%) và địa phương là hơn 1,7 triệu người (giảm 4,26%) so với năm 2015.

Theo Bộ Nội vụ, mục tiêu của việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là để tinh gọn, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của bộ máy, cán bộ. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế phải phù hợp, đúng đối tượng, chứ không thể cắt giảm một cách cơ học, để lấy thành tích, gây bức xúc trong dư luận. Trong năm 2020, cùng với việc đôn đốc các địa phương đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch, Bộ cũng sẽ tăng cường giám sát tình hình thực hiện tinh giản biên chế tại các Bộ, ngành, địa phương để công tác này đảm bảo được thực hiện một cách thực chất, khoa học, hiệu quả.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Quản lý rủi ro ngân hàng thương mại:  Cần phát huy vai trò của  kiểm toán nội bộ

Quản lý rủi ro ngân hàng thương mại: Cần phát huy vai trò của kiểm toán nội bộ

(BKTO) - Hiện nay, kiểm toán nội bộ (KTNB) đã trở thành một bộ phận bắt buộc tại ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bộ phận này vẫn gặp phải một số khó khăn trong quản lý rủi ro, nhất là khi công nghệ đang chi phối hoạt động của tất cả các NHTM.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201