Chủ Nhật, 12/7/2020 - 07:46:19 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

(BKTO) - Trong những năm qua, Đảng bộ KTNN luôn giữ vững mục tiêu: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với mục tiêu đó, toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng và lãnh đạo KTNN, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, đúng hướng đối với mọi hoạt động của KTNN và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ KTNN ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201