Thứ Bảy, 6/3/2021 - 18:24:39 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

THỨ TƯ, 06/01/2021 15:20:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Đó là yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2020, diễn ra sáng 06/01, tại Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch bao gồm: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021.

Báo cáo cho biết: Năm 2020, trên cơ sở sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ và lãnh đạo KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Quy chế dân chủ đã được thực hiện nghiêm túc trong toàn Ngành, góp phần tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của KTNN.

Chính quyền và các tổ chức đoàn thể của KTNN luôn có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy cao độ sự nỗ lực, chủ động, tích cực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động KTNN; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực đạt nhiều kết quả.

Trong năm qua, việc thực hiện các chế độ chính sách như: nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đều được triển khai kịp thời tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sáng về phẩm chất, đạo đức và tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 tiếp tục triển khai theo hướng nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ngành.

Trong đó, một số giải pháp cần được tập trung thực hiện như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quy chế dân chủ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua. 

Duy trì và thực hiện có chất lượng việc lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng quy định, có sự tham gia ý kiến rộng rãi, phát huy trí tuệ tập thể và đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. 

Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Công đoàn KTNN; chủ động bố trí thời gian công tác trong tuần để tiếp công chức, viên chức và người lao động; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề mà công chức, viên chức và người lao động đề xuất...
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo kết quả công tác của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan KTNN năm 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã đạt được trong năm 2020.

Bước sang năm 2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên nỗ lực đổi mới phương thức, cách làm trong hoạt động kiểm toán; chủ động nâng cao năng lực chuyên môn; chú trọng đến tác phong làm việc, tuân thủ đạo đức kiểm toán viên...

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: "Các cán bộ, công chức, kiểm toán viên là lực lượng nòng cốt của KTNN, vì vậy, tập thể phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021".
 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2020 và phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021


Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, cam kết cùng tập thể lãnh đạo KTNN và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN phấn đấu nỗ lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2020 và phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI

(BKTO) - Cùng với việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, KTNN Việt Nam đã nỗ lực thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021 và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201