Thứ Bảy, 13/8/2022 - 03:26:01 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Dấu ấn năm đầu thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI

THỨ SÁU, 31/01/2020 09:30:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Năm 2019, KTNN Việt Nam chính thức tròn 25 năm tuổi, đánh dấu mốc son trưởng thành của một tổ chức tràn trề sức trẻ trên con đường hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội, triển vọng song cũng đầy thách thức. Đây cũng là năm đầu tiên KTNN đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI (Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á) nhiệm kỳ 2018-2021. Dấu ấn năm đầu thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI là một trong những thành tựu nổi bật của KTNN năm 2019.


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu bế mạc Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 54. Ảnh tư liệu

Sau thành công của Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018, KTNN Việt Nam đã đi một bước tiến dài trên con đường hội nhập quốc tế, sẵn sàng hoàn thành vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI thực hiện các mục tiêu trong Tuyên bố Hà Nội và nâng tầm KTNN Việt Nam trên diễn đàn khu vực và thế giới. Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, KTNN Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký và các thành viên Ban Điều hành đề xuất những sáng kiến và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng ASOSAI; đổi mới các chương trình, dự án phát triển năng lực ASOSAI theo hướng đảm bảo và hài hòa lợi ích tối đa của các SAI (cơ quan kiểm toán tối cao) thành viên trong khu vực.

Nhằm hiện thực hóa Tuyên bố Hà Nội về Kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc ở cấp khu vực, tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 54 được tổ chức vào tháng 7/2019, tại Kuwait, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 Hồ Đức Phớc đã khẳng định, KTNN Việt Nam sẽ cùng sát cánh với Ban Điều hành và các SAI thành viên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của ASOSAI, không ngừng đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các thành viên nhằm thực hiện các sáng kiến và giải pháp hướng tới nền tài chính công phát triển, ổn định và bền vững.

Tại Cuộc họp này, đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội do KTNN Việt Nam xây dựng được Ban Điều hành ASOSAI chính thức thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên. Đề xuất tập trung vào 2 mục tiêu chiến lược: Thứ nhất, tăng cường năng lực thành viên ASOSAI trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Thứ hai, đẩy mạnh vai trò của SAI trong việc thực hiện SDGs. 5 dự án về lĩnh vực kiểm toán môi trường thuộc khuôn khổ hoạt động của Nhóm làm việc ASOSAI về kiểm toán môi trường do SAI Trung Quốc làm Trưởng nhóm và 9 chương trình, dự án trung và dài hạn về thực hiện SDGs đã được đưa vào Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2019-2021 và 2022-2027. KTNN Việt Nam sẽ chủ trì chương trình kiểm toán phối hợp về lĩnh vực môi trường giai đoạn 2020-2021 trong khu vực Đông Nam Á và thành viên chủ chốt của Nhóm làm việc ASOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững do SAI Kuwait làm Trưởng nhóm. 

Một số chương trình, dự án trong Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội được các SAI thành viên ASOSAI nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung kỳ vọng trở thành điểm sáng và đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sự tiếp nối của các tổ chức kiểm toán khu vực khác trong việc hiện thực hóa các SDGs của Liên Hợp Quốc. Trong đó, phải kể đến Đề án “Kiểm toán việc thực hiện các SDGs - áp dụng dữ liệu lớn và kỹ thuật số để đạt được các SDGs”; Dự án “Ứng dụng dữ liệu lớn trong kiểm toán môi trường”; Chương trình kiểm toán tuân thủ hợp tác về kiểm toán mua sắm bền vững liên quan đến SDG số 12 “Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững” và SDG số 16 “Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh” của Liên Hợp Quốc. 

Ngoài ra, với đề xuất của KTNN Việt Nam về việc thành lập mới Nhóm làm việc ASOSAI về thực hiện SDGs, ASOSAI trở thành tổ chức tiên phong của INTOSAI trong việc thiết lập bộ máy nội bộ để triển khai chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc về thực hiện SDGs. Theo đó, một Kế hoạch hành động sẽ được ASOSAI ban hành tập trung vào các dự án mục tiêu như: Xây dựng Báo cáo về sự sẵn sàng của Chính phủ các nước châu Á đối với việc thực hiện các SDGs; Phát hành Báo cáo kiểm toán hợp tác của SAI thành viên có vị trí địa lý gần nhau về kiểm toán SDGs; Các chương trình đào tạo, hội thảo về cách thức thực hiện chức năng kiểm toán SDGs; Cơ sở dữ liệu về kiểm toán SDGs trên Cổng thông tin ASOSAI; Thiết kế hệ thống Rađa ở cấp độ các quốc gia châu Á để đối chiếu với Báo cáo tiến độ và chỉ số SDGs của Liên Hợp Quốc. Điều này càng khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của ASOSAI đối với cộng đồng khu vực và thế giới, đồng thời thể hiện một KTNN Việt Nam trưởng thành và trách nhiệm trong vai trò Chủ tịch một tổ chức khu vực châu Á.

Có thể nói, năm 2019 đã đánh dấu mốc son trên con đường hội nhập và phát triển của KTNN Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2020 và những năm tới, nhiều cơ hội, triển vọng song cũng đặt ra không ít thách thức đối với KTNN để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI - vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI thực hiện các mục tiêu trong Tuyên bố Hà Nội. KTNN sẽ phải tập trung nguồn lực để chủ trì điều hành thành công Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 tổ chức vào tháng 3/2020 tại Bangladesh và Đại hội ASOSAI lần thứ 15 vào quý I/2021 tại Thái Lan. Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng Thư ký ASOSAI và các thành viên ASOSAI thực hiện thành công các chương trình, dự án trong Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Chuyên trang “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” và các kênh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, cộng đồng quốc tế về vai trò, thành tựu đạt được của ASOSAI nói chung và KTNN Việt Nam nói riêng trên cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021… 

Tin tưởng rằng, KTNN Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng đón nhận mọi thời cơ và đương đầu với thách thức trong từng thời kỳ, góp phần xây dựng KTNN xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; hội nhập, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

TRẦN KIM LỘC
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

    Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

    (BKTO) - Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.

     5 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201