Thứ Ba, 7/7/2020 - 17:17:03 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2015-2017

THỨ NĂM, 26/04/2018 11:05:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - KTNN vừa ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2015-2017 (gọi chung là Đề cương), kèm theo Quyết định số 908/QĐ-KTNN ngày 20/4/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đề cương nêu rõ: Qua kết quả thanh tra, kiểm toán các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho thấy còn nhiều sai sót trong quá trình quản lý, thực hiện dự án như: Lập dự án tính tổng mức đầu tư chưa phù hợp, xác định chi phí đầu tư còn chưa chính xác…; nhiều dự án chương trình thực hiện theo thỏa thuận, ràng buộc với nhà đầu tư; do những năm gần đây, số lượng chương trình, dự án ODA tăng nhiều nên việc giám sát, quản lý của cơ quan nhà nước còn chưa được thường xuyên, liên tục… dẫn đến mức rủi ro kiểm soát được xác định ở mức cao.

Theo đó, mục tiêu kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các đơn vị được kiểm toán; đánh giá, xác nhận tính trung thực, hợp lý về số liệu và tình hình quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng vốn.
 

Mục tiêu kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Ảnh Internet

Chỉ ra các sai phạm để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Cung cấp số liệu và tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho Quốc hội, Chính phủ phục vụ việc giám sát, điều hành và đề ra các giải pháp tổng thể bảo đảm bền vững của ngân sách trong tương lai.

Trọng tâm kiểm toán bao gồm việc đánh giá tham mưu về công tác kế hoạch vốn, xây dựng; định hướng thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đánh giá tình hình huy động vốn, phân bổ vốn ODA, vốn vay ưu đãi đến năm 2017 gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020… (tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư); đánh giá sự phù hợp với Chiến lực về nợ công và Chương trình quản lý nợ công trung hạn, tổng hợp định kỳ số liệu giải ngân, rút vốn và trả nợ đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ… (tại Bộ Tài chính).

Đồng thời, tập trung phát hiện và xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong việc đánh giá sự cần thiết đề xuất, lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; công tác xây dựng, phân bổ vốn ODA, vốn vay ưu đãi; công tác thanh, quyết toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm, việc bố trí vốn đối ứng cho dự án; kiểm toán dòng tiền, quản lý và sử dụng, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi…

KTNN chuyên ngành II, III là các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán. Thời hạn kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định. KTNN chuyên ngành II thành lập Đoàn kiểm toán thực hiện trong 60 ngày (đợt 1 năm 2018).
 
Theo Đề cương được ban hành, phạm vi kiểm toán gồm việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2015-2017 tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với các dự án chi tiết, việc kiểm toán được tiến hành từ khi chuẩn bị dự án đến ngày 31/01/2018 và thời kỳ trước, sau có liên quan.
 
NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

(BKTO) - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai Dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”, diễn ra sáng ngày 6/7.

Tin mới

  • Thủ tướng: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

    Thủ tướng: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

    (BKTO) - “Các đồng chí cần phải lắng nghe hơi thở cuộc sống, không được để “cua cậy càng, cá cậy vây”. Tài chính không chỉ là bảo đảm thu chi ngân sách Nhà nước, tài chính cần được hiểu theo nghĩa rộng là nuôi dưỡng nguồn thu. Chủ động góp phần tạo ra chiếc bánh lớn hơn để có thêm nhiều nguồn lực hơn…

     1 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201