Thứ Ba, 7/4/2020 - 10:43:31 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Chi bộ Thanh tra KTNN phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

THỨ BA, 24/03/2020 18:10:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Chi bộ Thanh tra KTNN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Chi ủy Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2020-2022


Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Thanh tra KTNN, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 trình Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa các yêu cầu tại Nghị quyết số 43-NQ/ĐU về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và định hướng 2020”, các chỉ thị về triển khai nhiệm vụ từng năm của Đảng ủy KTNN thành các chương trình làm việc, kế hoạch công tác của Chi bộ. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
 

Quang cảnh Đại hội


Trong công tác chuyên môn nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đơn vị đã hoàn thành 48 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 15 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả thanh tra đã chỉ ra những bất cập trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo các đơn vị, cũng như công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động kiểm toán; góp ý để đơn vị và thủ trưởng các đơn vị kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị ngày càng tốt hơn. Điều này cũng góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động KTNN, nâng cao chất lượng kiểm toán nói riêng và chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của KTNN nói chung.

Trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Thanh tra KTNN đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN phân loại, xử lý đơn thư theo đúng thẩm quyền; xem xét, xử lý kịp thời. Đồng thời, đơn vị đã sao gửi 104 đơn đến các KTNN chuyên ngành, khu vực để cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán. Qua công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, Thanh tra KTNN đã kiến nghị các đơn vị tăng cường công tác quản lý công chức. 

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn quan tâm việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, công chức và người lao động theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI, các chỉ thị của KTNN; phổ biến thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về tình hình trong nước và quốc tế đến toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị.

Cấp ủy và Chi bộ cũng thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên, quần chúng. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của đội ngũ công chức, đảng viên, quần chúng trong đơn vị ngày càng ổn định, có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, yên tâm công tác.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng được Chi bộ đặc biệt quan tâm. Chi bộ đã làm tốt công tác quản lý, xếp loại đảng viên và phát triển đảng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tổ chức kết nạp 1 đảng viên; tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức 2 đồng chí. Từ năm 2017 đến 2019: 100% đảng viên thuộc chi bộ được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng ủy KTNN công nhận Chi bộ Thanh tra KTNN là “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, công nhận 12 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Báo cáo cũng đã nêu bật những kết quả đạt được trên các mặt công tác: kiểm tra, giám sát; dân vận; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Thanh tra KTNN xác định: Tăng cường xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và sức chiến đấu của Chi bộ, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành trong lãnh đạo, quản lý; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy trong nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã tập trung đánh giá những kết quả, hạn chế của Chi ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.
 

Đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy KTNN, đồng chí Lê Đình Thăng chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Thanh tra KTNN đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời nhất trí với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp được Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022. Những kết quả này góp phần vào thành tích chung của toàn Ngành và của Đảng bộ KTNN trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Đình Thăng yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần phát huy những kết quả đạt được vừa qua, đồng thời lưu ý thực hiện một số vấn đề: tăng cường sự phối hợp giữa Thủ trưởng các đơn vị với Thanh tra KTNN; tăng cường sự thận trọng nghề nghiệp khi thực hiện thanh tra, nhân rộng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành; tăng cường công tác xây dựng đảng.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Dương Quang Chính - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra KTNN - khẳng định Chi bộ Thanh tra KTNN sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.
 

Bí thư Chi bộ Thanh tra KTNN Dương Quang Chính phát biểu tại Đại hội


Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào Chi ủy, bầu đồng chí Dương Quang Chính tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Đảng bộ KTNN gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Hoa Kỳ:  Yếu kém trong kiểm soát tình trạng  nhiễm chì tại California

Hoa Kỳ: Yếu kém trong kiểm soát tình trạng nhiễm chì tại California

(BKTO) - Vừa qua, KTNN bang California (Hoa Kỳ) đã công bố Báo cáo kiểm toán và chỉ ra những thiếu sót đáng báo động tại Bang trong công tác kiểm soát tình trạng nhiễm chì đối với hàng triệu trẻ em. Đây bị coi là một trong những thất bại lớn nhất trong lĩnh vực y tế của chính quyền California.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201