Thứ Bảy, 13/8/2022 - 16:03:03 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2018

THỨ BA, 15/01/2019 21:05:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Sáng 15/01, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị còn có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đặng Thế Vinh; cùng 230 đại biểu là cán bộ, công chức, kiểm toán viên và người lao động được bầu từ các đơn vị của KTNN. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành; Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Thanh tra nhân dân KTNN Nguyễn Lương Thuyết đã trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thi đua- khen thưởng năm 2018.
 

Tải ảnhCác đại biểu tham gia Hội nghị 

Hội nghị cũng nghe Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 của cơ quan KTNN, thể hiện trên các mặt công tác: Chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và tăng cường tham gia sâu rộng ý kiến của cán bộ, công chức; tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; đối thoại giữa người đứng đầu với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức bên ngoài KTNN.

Theo đó, năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện Chiến lượng phát triển KTNN đến năm 2020, năm KTNN tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021. Đây cũng là năm KTNN tổ chức triển khai kiểm toán đối với niên độ ngân sách đầu tiên áp dụng Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới với nhiều thay đổi trong quản lý điều hành ngây sách. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong mọi hoạt động và với nỗ lực quyết tâm của toàn ngành, năm 2018, KTNN đã thực hiện thắng lợi, toàn diện Kế hoạch công tác năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đổi mới trên nhiều lĩnh vực.
 

Chánh văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày Báo cáo tại Hội nghị 

Năm 2018, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bạn cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Quy chế dân chủ đã được thực hiện nghiêm túc trong toàn Ngành và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của KTNN; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể của KTNN, phát huy cao độ sự nỗ lực và chủ động, tích cực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động KTNN.

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện các chế độ chính sách như: nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đều được triển khai kịp thời tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sáng về phẩm chất, đạo đức và tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2018, quá trình thực hiện quy chế dân chủ của KTNN còn những tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận, đánh giá, khắc phục như: Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ còn chậm đổi mới phương thức hoạt động, có nơi, có lúc còn chưa thực sự hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động còn có tư tưởng ngại va chạm, ý kiến đóng góp còn chung chung, thiếu cụ thể; chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ; chất lượng góp ý vào việc xây dựng các văn bản, đề án của Ngành chưa cao…
 

Tải ảnhChủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết, năm 2019 có ý nghĩa quyết định trong việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, năm đầu tiên KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành. Do đó, KTNN đã đề ra 9 biện pháp nhằm không ngừng nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ của công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan”; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong sự phát triển bền vững của Ngành.

Trong đó, đáng chú ý, năm 2019, Quy chế dân chủ trong hoạt động của KTNN sẽ tiếp tục triển khai theo hướng nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm các cấp ủy Đảng và chính quyền, phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên KTNN, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ngành; tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ…
 

Tải ảnhPhó Chủ tịch Công đoàn KTNN Nguyễn Thị Thúy Nhàn nêu kiến nghị tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu đại diện cho công chức, viên chức, kiểm toán viên trong toàn Ngành. Đoàn Chủ tịch và các đồng chí có trách nhiệm đã trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi cũng như xem xét thực hiện nhiều nội dung được các đại biểu đề xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã điểm lại những kết quả nổi bật của toàn Ngành trong năm qua, đồng thời biểu dương những nỗ lực và đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên và người lao động của KTNN. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, những kết quả của Ngành trong năm qua thể hiện sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Ngành, yếu tố tiên quyết giúp KTNN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong năm 2018.

Tổng Kiểm toán Nhà nước bày tỏ tin tưởng trong năm 2019, toàn Ngành sẽ phát huy những kết quả đã đạt được về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan KTNN; phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát huy mạnh mẽ sự nỗ lực và chủ động trong công tác, tích cực trong thực hiện Quy chế dân chủ, tạo sự tin tưởng, cảm hứng cho của toàn thể công chức, viên chức, kiểm toán viên và người lao động KTNN đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, lãnh đạo KTNN luôn chú trọng chăm lo mọi mặt công tác, đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên và người lao động trong toàn Ngành, đồng thời đề nghị công chức, viên chức, kiểm toán viên và người lao động KTNN cùng giám sát và có kiến nghị để điều chỉnh những quy định chưa phù hợp, đặc biệt là trong cải cách hành chính. 
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tại Hội nghị, với 100% đại biểu tán thành và biểu quyết, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 của KTNN.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa giá trị tích cực từ Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp kiểm toán

Lan tỏa giá trị tích cực từ Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp kiểm toán

(BKTO) - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đồng hành với Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai mùa thứ 10; các hội thảo, khóa học nhằm chia sẻ kiến thức về thuế, nâng cao kỹ năng thực hành kiểm toán theo hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính... là tiêu điểm kế toán - kiểm toán tuần qua.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201