Thứ Bảy, 23/10/2021 - 05:01:36 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nhận diện các hình thức gian lận báo cáo tài chính để xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán

THỨ NĂM, 24/09/2020 16:55:12 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Chiều 24/9, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nhận diện, đánh giá các sai sót và gian lận báo cáo tài chính để xác định rủi ro, trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính DN do KTNN thực hiện”.

Ban đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Đề tài do CN. Lăng Trịnh Mai Hương (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và TS. Nguyễn Thu Giang (KTNN chuyên ngành VI) đồng Chủ nhiệm. TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm tóa Nhà nước - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, nghiên cứu trong nước và nước ngoài đều đã chỉ ra các hành vi gian lận báo cáo tài chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự mất cân xứng trên thị trường tài chính, làm ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của các chủ thể tham gia thị trường, suy giảm uy tín của các cơ quan quản lý, giám sát, kiểm tra và tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung.

Một trong những chức năng của KTNN là xác nhận tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính và đưa ra kết luận kiểm toán. Đặc biệt, việc nhận diện các hành vi gian lận từ ngay giai đoạn khảo sát, lập kế hoạch sẽ giúp cho kiểm toán viên đánh giá mức độ rủi ro có sai sót trọng yếu sớm để xây dựng được một kế hoạch kiểm toán sát thực và phù hợp, gia tăng hiệu quả, hiệu lực của cuộc kiểm toán, từ đó nâng cao chất lượng kiểm toán và uy tín của KTNN. Do đó, việc nghiên cứu Đề tài để đề xuất các giải pháp phù hợp có ý nghĩa thiết thực đối với công tác kiểm toán báo cáo tài chính DN. 

Với ý nghĩa đó, Đề tài đã áp dụng phương pháp tiếp cận kết hợp cả nghiên cứu về mặt định tính và định lượng để có thể nhận diện các hành vi sai sót gian lận và đề xuất các tiêu chí đánh giá mức độ sai sót gian lận, từ đó đưa ra các thủ tục kiểm toán thích hợp trong kiểm toán báo cáo tài chính DN do KTNN thực hiện.

Đề tài gồm 2 chương: Cơ sở lý luận và thực trạng nhận diện đánh giá gian lận báo cáo tài chính và các DN có vốn nhà nước; Giải pháp hoàn thiện đánh giá và nhận diện hành vi sai sót, gian lận báo cáo tài chính của DN do KTNN thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đánh giá: Về cơ bản, Đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu và đã đưa ra một số nội dung, giải pháp hoàn thiện như: cơ sở lý luận chung về sai sót, gian lận trong báo cáo tài chính DN; kinh nghiệm nước ngoài và thực trạng đánh giá sai sót, gian lận báo cáo tài chính để xác định rủi ro trọng yếu của DN; một số giải pháp hoàn thiện đánh giá và nhận diện sai sót, gian lận báo cáo tài chính do KTNN thực hiện.

Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Đề tài bổ sung thêm kinh nghiệm của một số DN kiểm toán độc lập tại Việt Nam và các hình thức gian lận khác như: đánh giá sai giá trị tài sản góp vốn, cấp vốn; định hướng hoàn thiện các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán, trong đó có các quy định về hoàn thiện việc đánh giá sai sót, gian lận, trọng yếu, rủi ro kiểm toán. Ngoài ra, Đề tài cần sửa đổi một số nội dung, khái niệm liên quan đến DNNN theo Luật DN năm 2020. 

Kết luận tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Đề tài theo các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu. Đồng thời, Đề tài cần đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán của KTNN, chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế trong việc đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính DNNN, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá cho Đề tài.

Tin và Ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201