Thứ Bảy, 13/8/2022 - 15:31:07 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Phát triển Báo Kiểm toán vươn lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán nhà nước

THỨ NĂM, 16/06/2022 10:18:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Thực hiện Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH13, ngày 16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 702/QĐ-KTNN ngày 17/4/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán, ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 806/GP-BTTTT ngày 14/5/2012, Báo Kiểm toán đã chính thức đi vào hoạt động, xuất bản và phát hành Số đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994 - 11/7/2012).


Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Báo Kiểm toán
 
Quá trình xây dựng và phát triển…

Song song với việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai hoạt động kiểm toán, Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã quan tâm chỉ đạo việc hình thành và xây dựng một cơ quan ngôn luận của KTNN. Và, ngày 26/6/1995, Tạp chí Kiểm toán đã chính thức được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép với tôn chỉ mục đích: “Chỉ đạo và trao đổi nghiệp vụ của Ngành, thông tin khoa học kiểm toán trong và ngoài nước; thông tin tuyên truyền và hướng dẫn việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước”. Theo tôn chỉ mục đích đó, Tạp chí Kiểm toán là cơ quan ngôn luận của KTNN thực hiện chức năng vừa thông tin sự kiện vừa thông tin lý luận liên quan đến KTNN và hoạt động kiểm toán nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 702/QĐ-KTNN ngày 17/4/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán, ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 806/GP-BTTTT ngày 14/5/2012, Báo Kiểm toán chính thức đi vào hoạt động và đã xuất bản, phát hành Số đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm 18 năm thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2012).

Như vậy, sự ra đời của Báo Kiểm toán là mang tính kế thừa và phát triển cả trong sự nghiệp báo chí và sự nghiệp phát triển bền vững của KTNN.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Báo Kiểm toán với những kết quả đã đạt được càng khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN; sự quan tâm kịp thời, sâu sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam; sự nỗ lực cống hiến hết mình của viên chức, người lao động Báo Kiểm toán. Điều đó được thể hiện:

Thứ nhất, là cơ quan ngôn luận của KTNN, Báo Kiểm toán luôn tuân thủ tôn chỉ mục đích; kiên trì bám sát định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm chỉ đạo về công tác thông tin tuyên truyền của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN đối với hoạt động KTNN và các lĩnh vực liên quan; tuyệt đối không chạy theo xu hướng “thương mại hóa” các sản phẩm báo chí, không có hành vi vi phạm Luật Báo chí.

Thứ hai, KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật nên Báo thường xuyên duy trì phần lớn lượng thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vấn đề nổi bật liên quan đến KTNN và hoạt động kiểm toán nhà nước; đặc biệt là những vấn đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội, như: Công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; việc xây dựng, thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội; quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội… vì lợi ích chung của Đất nước và Nhân dân.

Thứ ba, các tác phẩm báo chí đã dành phần lớn dung lượng tập trung phản ánh công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTNN theo từng giai đoạn, hoạt động triển khai Luật KTNN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Luật khác có liên quan; chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới cùng các chuyên đề mang tính chuyên sâu về hoạt động KTNN…
Thứ tư, những phóng sự, ký sự theo chân đoàn kiểm toán đã phản ánh sinh động về thực tiễn hoạt động kiểm toán, đọng lại những cảm xúc sâu sắc trong lòng độc giả. Các bài viết về kết quả kiểm toán, trong đó có các cuộc kiểm toán chất lượng vàng đã phác thảo cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh về thực trạng quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị được kiểm toán, đó là một dấu ấn mang bản sắc riêng có của Báo Kiểm toán.

Thứ năm, việc ra mắt “Báo điện tử Kiểm toán” vào dịp tròn 5 năm ngày phát hành số Báo Kiểm toán đầu tiên, một lần nữa, khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo và định hướng phát triển sự nghiệp báo chí của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN là đúng hướng theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm nâng tầm hoạt động của Báo Kiểm toán, khởi đầu cho việc chuyển dần từ cách làm báo truyền thống sang báo chí đa phương tiện.

Hướng tới tương lai

Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã chỉ rõ: “Phát triển Báo Kiểm toán theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, xứng tầm là cơ quan ngôn luận của KTNN; tăng cường ứng dụng các kỹ thuật lõi trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; lấy phương thức “Tòa soạn hội tụ, đa phương tiện” làm trung tâm để tăng tốc độ sản xuất, nâng cao chất lượng thông tin”.
Để hiện thực hóa định hướng phát triển nêu trên, Báo Kiểm toán cần chung sức, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, xác định đúng vai trò và tầm quan trọng của Báo Kiểm toán đối với quá trình phát triển KTNN, luôn cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ…
Hai là, xác định là cơ quan ngôn luận của KTNN do vậy cần tiếp tục và kiên trì bám sát tôn chỉ mục đích; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bám sát nhiệm vụ chính trị của KTNN để xây dựng nội dung, hình thức và kế hoạch tuyên truyền kịp thời nhằm định hướng dư luận về KTNN và hoạt động kiểm toán nhà nước.

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ thuật một cách thích hợp, tránh lãng phí; đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức thực sự là người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn sâu, có phẩm chất đạo đức trong sáng và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển đa dạng hóa các nội dung kiểm toán, tăng cường các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và các lĩnh vực kiểm toán mới; nâng cao năng lực kiểm toán đối với quyết toán NSNN; chú trọng kiểm toán các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế để góp phần thiết thực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan thuộc Quốc hội, các Bộ, ngành, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Quy chế phối hợp; qua đó kịp thời thông tin đến bạn đọc đầy đủ về các hoạt động của KTNN; đồng thời, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thực hiện các chương trình, bài viết chuyên sâu về KTNN và hoạt động kiểm toán nhà nước.

Năm là, xây dựng mạng lưới cộng tác viên là những chuyên gia đầu ngành, có uy tín về từng lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, không ngừng đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thông tin của công chúng; đặc biệt là các bài viết, các chương trình tọa đàm có sự phân tích, đánh giá mang tính chuyên sâu về hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán và trách nhiệm giải trình; góp phần vừa nâng cao vai trò và vị thế của KTNN vừa thể hiện bản sắc riêng có của Báo Kiểm toán.

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh, gọn và hiệu quả nhằm từng bước hoàn thiện, tăng cường năng lực của Báo Kiểm toán với tư cách là đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Trải qua 10 năm hoạt động thực tiễn, Báo Kiểm toán đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững của KTNN, từng bước định hình vị thế trong sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Chặng đường 10 năm đã đi qua với những thành quả đáng tự hào, đáng biểu dương, ghi nhận, khẳng định sự nỗ lực cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Báo Kiểm toán.
Chặng đường phía trước đầy vận hội lớn lao song cũng đan xen những thách thức khôn lường. Hơn lúc nào hết, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Báo Kiểm toán hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh và tự tin; thực “Tâm” rèn luyện “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc”; tôn trọng và thực hiện nghiêm cẩn Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; phấn đấu trở thành cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả, xứng đáng là cơ quan ngôn luận có uy tín và trách nhiệm của KTNN.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và 10 năm Ngày Báo Kiểm toán ra số đầu tiên (05/7/2012 - 05/7/2022), các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Báo Kiểm toán hãy luôn khắc ghi trong tâm khảm của mình lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình” để không ngừng trưởng thành và tiến bộ.
 
TS. HÀ THỊ MỸ DUNG - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa giá trị tích cực từ Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp kiểm toán

Lan tỏa giá trị tích cực từ Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp kiểm toán

(BKTO) - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đồng hành với Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai mùa thứ 10; các hội thảo, khóa học nhằm chia sẻ kiến thức về thuế, nâng cao kỹ năng thực hành kiểm toán theo hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính... là tiêu điểm kế toán - kiểm toán tuần qua.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201