Thứ Năm, 30/6/2022 - 11:40:56 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tập trung thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2022, đặc biệt là các nội dung kiểm toán trọng yếu

THỨ HAI, 21/02/2022 10:35:06 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Đây là yêu cầu được đặt ra trong Chỉ thị số 154/CT-KTNN về việc “Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2022” được Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ký ban hành mới đây.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm toán tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2022.
Ảnh tư liệu


Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với KTNN, năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024, từng bước thực hiện các mục tiêu theo lộ trình Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2022, phương án tổ chức kiểm toán năm 2022, hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2022. Kế hoạch kiểm toán năm 2022 xác định tăng cường kiểm toán để xác nhận quyết toán NSNN hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật NSNN; thực hiện kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành NSNN, phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ mới được Quốc hội giao tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV.

Kế hoạch kiểm toán năm 2022 với hai vấn đề lớn, theo chủ đề năm của toàn ngành KTNN "Chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ" được Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Bám sát Chỉ thị số 312-CT/BTV ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022; Chương trình hành động của KTNN triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2022; Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV của Ban Cán sự đảng KTNN; Phương án tổ chức kiểm toán năm 2022; Hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2022 và các Đề cương, hướng dẫn kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Trong đó, đặc biệt chú ý ưu tiên nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp nhằm đánh giá sâu và toàn diện công tác quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị, cũng như tập trung đánh giá tính hiệu lực của cơ chế chính sách để kiến nghị hoàn thiện, khắc phục lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách.

Theo dõi, bám sát tình hình, diễn biến dịch Covid-19 để triển khai Phương án tổ chức kiểm toán năm 2022 đảm bảo linh hoạt, an toàn và hiệu quả; chấp hành nghiêm các Chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước, các cơ quan chức năng và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Các Đoàn kiểm toán, các thành viên của Đoàn kiểm toán phải chấp hành nghiêm và tuân thủ đầy đủ quy định của Hệ thống Chuẩn mực KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.

Tăng cường kiểm soát việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm toán; công tác kiểm tra, đối chiếu và phối hợp trong hoạt động kiểm toán.

Nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm toán: Tổ chức thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp theo quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN ngày 28/12/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán để đảm bảo tính đúng đắn của các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm toán.

Thực hiện nghiêm quy định về thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán, cập nhập phần mềm Quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả kiểm toán và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; các Đoàn kiểm toán phải phát hành Báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12/2022 (trừ các Đoàn kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN và bổ sung Kế hoạch kiểm toán năm).

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước cho ý kiến chỉ đạo./.
N.LỘC

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

RSM tư vấn thương vụ sáp nhập Caboodle vào Access

RSM tư vấn thương vụ sáp nhập Caboodle vào Access

(BKTO) - Mới đây, hãng kiểm toán RSM đã tư vấn cho Caboodle - Tập đoàn Tư vấn nhân sự hàng đầu Vương quốc Anh được thành lập vào năm 2009, về việc sáp nhập vào Công ty Nhân sự Access - thành viên của Tập đoàn Access, nhà cung cấp phần mềm quản lý kinh doanh hàng đầu cho các tổ chức, DN tầm trung trên khắp Vương quốc Anh, Ireland và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201