Thứ Năm, 11/8/2022 - 14:52:50 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên

THỨ TƯ, 06/07/2022 14:30:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Các Chi đoàn cần đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa thành những việc đoàn viên cần làm để trở thành những con người mới, có đạo đức cách mạng, có lẽ sống và khát vọng, có tinh thần dấn thân, lòng nhân ái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân…

Đoàn Thanh niên KTNN khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang - Ảnh tư liệu


Đó là một trong những yêu cầu của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với các Chi đoàn trực thuộc về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026.

Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN đề nghị các Chi đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Trên cơ sở đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức để triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác của đoàn viên, nhất là tính nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là người đứng đầu…

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN yêu cầu, việc triển khai hướng dẫn chuyên đề cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn liền với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026. Theo đó, trong giai đoạn này, chuyên đề học tập được triển khai là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Việc triển khai tổ chức thực hiện sẽ gắn với chủ đề học tập từng năm, từng đối tượng. Cụ thể, đối với cán bộ Đoàn, sẽ học các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tinh thần đại đoàn kết dân tộc; học tập và làm theo phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tương tự, đối với đoàn viên, thanh niên, sẽ học các chuyên đề về: khát vọng cống hiến dựng xây đất nước; tinh thần tập luyện thể dục, thể thao; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tinh thần quốc tế trong sáng; Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư cho biết, việc học tập sẽ được tiến hành thường xuyên, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm./.

LÊ HÒA
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nghi vấn thất thoát tiền tài trợ từ Quỹ Toàn cầu tại Nigeria

Nghi vấn thất thoát tiền tài trợ từ Quỹ Toàn cầu tại Nigeria

(BKTO) - Mới đây, Văn phòng Tổng Thanh tra của Quỹ Toàn cầu đã công bố Báo cáo kiểm toán, trong đó đưa ra cáo buộc một số cơ quan của Chính phủ liên bang Nigeria đã lạm chi tiền tài trợ từ Quỹ. Quỹ Toàn cầu hiện đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí, các dịch vụ y tế liên quan đến công tác phòng, chống HIV-AIDS và Covid-19 tại quốc gia này.

Tin mới

  • Nghi vấn thất thoát tiền tài trợ từ Quỹ Toàn cầu tại Nigeria

    Nghi vấn thất thoát tiền tài trợ từ Quỹ Toàn cầu tại Nigeria

    (BKTO) - Mới đây, Văn phòng Tổng Thanh tra của Quỹ Toàn cầu đã công bố Báo cáo kiểm toán, trong đó đưa ra cáo buộc một số cơ quan của Chính phủ liên bang Nigeria đã lạm chi tiền tài trợ từ Quỹ. Quỹ Toàn cầu hiện đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí, các dịch vụ y tế liên quan đến công tác phòng, chống HIV-AIDS và Covid-19 tại quốc gia này.

     22 phút trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201