Thứ Năm, 23/9/2021 - 04:25:07 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1558/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201