Thứ Hai, 20/5/2019 - 11:24:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
WB hỗ trợ 125 triệu USD giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị bền vững

WB hỗ trợ 125 triệu USD giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị bền vững

(BKTO) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt gói tín dụng trị giá 125 triệu USD để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững. Gói tín dụng do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cung cấp.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312