Thứ Năm, 21/3/2019 - 05:03:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 góp phần hiện thực hóa các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội

Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 góp phần hiện thực hóa các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội

(BKTO) - Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 vào tháng 9/2018 tại Việt Nam đã thông qua Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 với chủ đề “Kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững” theo định hướng của Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) về Chương trình nghị sự đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312