Thứ Bảy, 8/8/2020 - 03:50:20 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nâng cao vị thế và hình ảnh của KTNN Việt Nam trong cộng đồng kiểm toán công thế giới

THỨ TƯ, 25/09/2019 21:20:00 | KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
(BKTO) - Đại hội lần thứ 23 Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) do KTNN Liên bang Nga đăng cai tổ chức tại Moscow từ ngày 23- 28/9, với hai Chủ đề chính “Công nghệ thông tin với sự phát triển hành chính công” và “Vai trò của các SAI trong việc đạt được mục tiêu và ưu tiên quốc gia”. Với tư cách là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành dẫn đầu tham tham dự Đại hội, thể hiện vai trò dẫn dắt và trách nhiệm đối với ASOSAI nói riêng và cộng đồng kiểm toán thế giới nói chung, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của KTNN Việt Nam trong cộng đồng kiểm toán công thế giới.


Đoàn Đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Đại hội INTOSAI lần thứ 23 tại Thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga- Ảnh: Kim Dung

Bảo đảm cho sự tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực KTNN

Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao được thành lập năm 1953 ở Havana, Cuba theo sáng kiến của Nguyên Chủ tịch KTNN Cuba, ông Emilio Fernandez Camus. Văn phòng Tổng thư ký của INTOSAI được chủ trì bởi Tòa Thẩm kế Áo từ năm 1965, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Áo giữ vai trò là Tổng Thư ký của INTOSAI.

Với vai trò là cơ quan dẫn đầu trong cộng đồng KTNN trên toàn thế giới, Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao có tổng cộng 192 thành viên và 5 thành viên liên kết. INTOSAI được phân chia thành 7 tổ chức kiểm toán tối cao khu vực, gồm: Khu vực Mỹ Latinh (OLACEFs), Khu vực châu Phi (AFROSAI), Khu vực các quốc gia Ả Rập (ARABOSAI), Khu vực châu Á (ASOSAI), Khu vực Thái Bình Dương (PASAI), Khu vực Caribe (CAROSAI) và Khu vực châu Âu (EUROSAI).

Trong vòng gần 70 năm kể từ ngày thành lập, INTOSAI đã thiết lập khung thể chế hóa cho Các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) nhằm thúc đẩy việc phát triển và truyền tải kiến thức, cải tiến KTNN trên thế giới và tăng cường năng lực chuyên môn, vị thế cũng như ảnh hưởng của các SAI thành viên tại quốc gia của họ. INTOSAI hoạt động theo phương châm “Kinh nghiệm chung hữu ích cho tất cả”, việc trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên với những khám phá và hiểu biết sâu sắc mà viêc trao đổi thông tin mang lại là một bảo đảm cho sự tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực KTNN với những bước tiến mới.

INTOSAI xây dựng các chuẩn mực và hướng dẫn nghề nghiệp về kiểm toán nhà nước, tổ chức các hoạt động đào tạo, góp phần tăng cường năng lực và thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên. Các SAI thành viên INTOSAI hỗ trợ lẫn nhau thông qua trao đổi kinh nghiệm và kiến thức để cùng nhau phát triển và cải tiến kiểm toán nhà nước trên toàn thế giới.

INTOSAI đạt được sứ mệnh của mình thông qua một loạt các bộ phận, chương trình và hoạt động. Các bộ phận chính là Đại hội, Ban điều hành, Ban thư ký và Các nhóm làm việc khu vực. Đại hội là bộ phận tối cao của INTOSAI bao gồm tất cả các thành viên được tổ chức ba năm một lần. Đây là cơ hội để tất cả các thành viên của INTOSAI chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề và thông qua các Nghị quyết, kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ trên toàn thế giới. Tham dự Đại hội, ngoài các thành viên của INTOSAI còn có đại diện của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế và nghề nghiệp khác.
 

Logo Đại hội INTOSAI lần thứ 23 tại Liên Bang Nga

KTNN Việt Nam- thành viên tích cực của INTOSAI

Kể từ khi là thành viên chính thức của INTOSAI từ tháng 7/1996, KTNN Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các hoạt động của INTOSAI; chủ động học tập kinh nghiệm và thông lệ tốt của INTOSAI về các lĩnh vực như: kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và kiểm toán các Mục tiêu phát triển bền vững. KTNN Việt Nam cũng đã tham gia nhiều hoạt động chuyên môn của INTOSAI như: Chương trình lập kế hoạch chiến lược Cơ quan Sáng kiến phát triển (IDI)- ASOSAI từ năm 2012-2014; Chương trình Sáng kiến thực hiện các chuẩn mực quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAI) năm 2012-2013; Hội nghị lần thứ hai và thứ ba của Nhóm công tác về Kiểm toán ngành khai khoáng 2015- 2016; Chuỗi Hội thảo sáng tạo của IDI năm 2018; Hội nghị lần thứ tư của Nhóm công tác về Kiểm toán ngành khai khoáng tháng 5/2019 tại Philippines và Hội nghị lần thứ 19 của Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường tháng 8/2019 tại Thái Lan.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc tham gia sâu vào các hoạt động chuyên môn của INTOSAI, trong thời gian tới, KTNN Việt Nam định hướng tham gia vào tất cả các hoạt động chuyên môn của INTOSAI thông qua ứng cử trở thành thành viên Ban Điều hành của Nhóm công tác về Kiểm toán khai khoáng và thành viên chính thức của Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường; tham gia hoạt động đào tạo và hội thảo chia sẻ kiến thức của các Nhóm công tác về Kiểm toán dữ liệu lớn và công nghệ thông tin, tác động của khoa học và công nghệ vào kiểm toán…
ĐỨC HIẾU

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201