Chủ Nhật, 9/8/2020 - 03:02:15 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nauy: Kiểm toán Công ty Khai thác dầu mỏ Okea

THỨ SÁU, 25/10/2019 15:56:48 | KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
(BKTO)- Ngày 28/8 vừa qua, Cơ quan An toàn dầu khí Nauy (PSA) đã tiến hành một cuộc kiểm toán hoạt động của Công ty Khai thác dầu mỏ Okea AS (Okea) và kế hoạch khai thác đầu tiên của Công ty trên thềm lục địa của Na Uy.

Cuộc kiểm toán nhằm xem xét các hoạt động khai thác của Okea có tuân thủ các quy định trong Hướng dẫn đảm bảo các yêu cầu về môi trường, sức khỏe và an toàn cho cộng đồng hay không, đồng thời, đánh giá các kế hoạch đối phó với những tình huống khẩn cấp, các kế hoạch chuẩn bị thực hiện các hoạt động khoan đầu tiên của họ trên thềm lục địa Na Uy.
 

Một trong những giếng khoan đầu tiên của Okea tại thềm lục địa Nauy- Ảnh: Theogm


Trong đó, PSA đặc biệt chú trọng kiểm tra các kế hoạch hoạt động và sự chuẩn bị của Okea tại các giếng khoan 6407/ 9-11 và 6407/ 9-12. Các giếng này có giấy phép sản xuất số 093 và 093D, nằm gần mỏ dầu Draugen ở biển Na Uy.

Okea với tư cách là Công ty điều hành được hưởng 44,56% lợi ích từ kế hoạch khoan dầu này, Petoro AS (Công ty đầu tư, khai thác dầu mỏ, khí đốt của Chính phủ) được hưởng 47,88% và Neptune Energy AS (Tập đoàn tư nhân kinh doanh và khai thác dầu mỏ, khí đốt) được hưởng 7,56%.

Đây là những giếng khoan đầu tiên mà Okea được điều hành hoạt động trên thềm lục địa Na Uy. Do đó, PSA đã tiến hành cuộc kiểm toán này nhằm xem xét kỹ lưỡng hơn các kế hoạch hoạt động và đánh giá năng lực của Okea trước khi cho phép Công ty bắt tay vào hoạt động khai thác.

Sau quá trình kiểm toán, nhóm chuyên gia của PSA không phát hiện ra thiếu sót nghiêm trọng nào tại Okea. Tuy nhiên, PSA cũng chỉ ra một số điểm mà Công ty cần cải thiện như: Công ty có đặt ra các yêu cầu nội bộ đối với các hoạt động khoan dầu, tuy nhiên, hoạt động này chưa được theo dõi đầy đủ, sát sao. Quy trình kiểm soát các hồ sơ, tài liệu chưa đảm bảo, thiếu hệ thống quản lý tài liệu phù hợp… Những thiếu sót này nếu không được khắc phục sớm cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động trong kế hoạch khai thác dầu mỏ, khí đốt tại các giếng khoan của Okea.

Sau khi hoàn thành cuộc kiểm toán, PSA đã gửi cho Okea một công văn chỉ đạo, theo đó, ngày 14/10 vừa qua, Okea đã gửi một bản tự đánh giá của Công ty về việc thực hiện các khuyến nghị nêu trên và những kết quả cụ thể đã đạt được.

THANH XUYÊN (Theo Oilandgaspeople)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201