Thứ Tư, 20/01/2021 - 13:24:16 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế: Không ngừng nỗ lực hướng đến mục tiêu phát triển chung

THỨ BA, 09/07/2019 15:30:00 | KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
(BKTO) - Mặc dù được thành lập ở những thời điểm khác nhau nhưng tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) của khu vực và quốc tế đều có chung một mục đích là gắn kết các SAI thành viên và không ngừng nỗ lực vì sự phát triển chung của nền kiểm toán thế giới.

Phương châm “Mang lại lợi ích cho tất cả” của INTOSAI

Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) là một tổ chức tự chủ, bảo trợ cho cộng đồng SAI trên thế giới. INTOSAI được thành lập năm 1953 theo sáng kiến của ông Emilio Fernandez Camus - nguyên Chủ tịch SAI Cuba. 

INTOSAI có 194 thành viên chính thức và 5 thành viên liên kết, gồm: Hiệp hội Các tổ chức Kiểm toán tối cao cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp (AISCCUF), Tòa Thẩm kế các liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao cộng đồng các nước sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (CPLP), Viện Kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA) và Ngân hàng Thế giới (WB).

INTOSAI có các nhóm làm việc, các ủy ban, nhóm công tác theo lĩnh vực cụ thể và yêu cầu chuyên môn về kiểm toán công để xây dựng, phát triển, chuyển giao các chuẩn mực, thông lệ, hướng dẫn kiểm toán cho các thành viên. INTOSAI hoạt động thông qua cơ chế đại hội và Ban Điều hành, Đại hội bầu ra Chủ tịch và Ban Điều hành với nhiệm kỳ 3 năm để điều hành hoạt động của Tổ chức; trực tiếp giúp việc cho Ban Điều hành là Tổng Thư ký. Chủ tịch hiện tại (nhiệm kỳ 2016-2019) của INTOSAI là SAI Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Tổng Thư ký hiện tại (từ năm 1968 đến nay) của INTOSAI là Tòa Thẩm kế Áo.

INTOSAI là một tổ chức nghề nghiệp phi chính phủ, độc lập và tự quản, đã và đang hoạt động thực sự hiệu quả. Với phương châm “Kinh nghiệm chung mang lại lợi ích cho tất cả”, INTOSAI đã cung cấp khung thể chế cho các thành viên nhằm thúc đẩy sự phát triển và chuyển giao kiến thức, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nhà nước, tăng cường năng lực chuyên môn, vị thế và ảnh hưởng của các thành viên thông qua việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISSAI) và thông lệ tốt về hoạt động kiểm toán.

KTNN Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của INTOSAI vào năm 1996. Kể từ đó đến nay, KTNN Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chuyên môn của INTOSAI; triển khai xây dựng và thực hiện các chuẩn mực, phương pháp kiểm toán theo hướng tuân thủ ISSAI.

ASOSAI tự hào 40 năm xây dựng, phát triển

Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) được thành lập vào năm 1979 với 11 SAI thành viên, hiện nay, con số này đã tăng lên 46. Tháng 9/2018 vừa qua, KTNN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 và chính thức trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Tổng Thư ký ASOSAI là SAI Trung Quốc. 

ASOSAI được thành lập với các chức năng chính như: khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, xuất bản các tài liệu nghiên cứu và các báo cáo chuyên nghiệp trong kiểm toán và các lĩnh vực liên quan; tổ chức các hội nghị, hội thảo để các SAI thành viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công…

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thành viên của ASOSAI luôn trung thành với những mục tiêu của tổ chức. Đó là thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các SAI thành viên thông qua trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công; cung cấp các chương trình giáo dục, đào tạo cho các kiểm toán viên nhà nước nhằm cải thiện chất lượng và hiệu suất công việc; gắn kết các kiểm toán viên nhà nước, các tổ chức khu vực và trên thế giới. Đến nay, ASOSAI và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI) đã tổ chức hai hội nghị chung thành công tốt đẹp.

EUROSAI tích cực tổ chức các hội nghị hợp tác

EUROSAI được thành lập vào năm 1990 với 30 thành viên ban đầu (gồm 29 SAI các quốc gia châu Âu và Tòa Thẩm kế châu Âu). Hiện nay, EUROSAI có 50 SAI thành viên. EUROSAI cũng là một tổ chức hỗ trợ của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch hiện tại của EUROSAI là Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thư ký là Tây Ban Nha. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Tổ chức đã đặt ra các mục tiêu như: thúc đẩy sự hợp tác chuyên nghiệp giữa các SAI thành viên; khuyến khích trao đổi thông tin và tài liệu; đẩy mạnh công tác nghiên cứu kiểm toán khu vực công... 

Từ khi thành lập tới nay, EUROSAI luôn tích cực tổ chức các hội nghị hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công với nhiều tổ chức khác trên toàn thế giới cũng là các thành viên của INTOSAI.

AFROSAI phấn đấu trở thành tổ chức kiểu mẫu

Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Phi (AFROSAI) được thành lập tại Cameroon vào tháng 11/1976 theo các khuyến nghị được đưa ra trong Đại hội Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao INCOSAI ở Madrid (Tây Ban Nha) năm 1974. Khi mới thành lập, Tổ chức có tên Hiệp hội Kiểm toán tối cao châu Phi. 

Tháng 7/2005, đại diện các cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia châu Phi đã họp tại TP. Abidjan (Bờ Biển Ngà), đổi tên Hiệp hội thành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Phi, với các đạo luật và nguyên tắc riêng. Chủ tịch hiện tại của AFROSAI là SAI Namibia, Tổng Thư ký là SAI Cameroon. AFROSAI được coi là một trong những tổ chức quốc tế hàng đầu, luôn cam kết cải thiện công tác quản trị ở khu vực châu Phi thông qua việc thúc đẩy các SAI hoạt động mạnh mẽ, độc lập và đáng tin cậy.

Từ khi thành lập đến nay, số lượng các thành viên của AFROSAI không ngừng tăng lên; những chủ trương, chính sách của Tổ chức được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ chính thức hơn. AFROSAI luôn chú trọng hoàn thành những nhiệm vụ Tổ chức đề ra, ngày càng nâng cao công tác quản lý tài chính công ở các quốc gia thành viên và đã gặt hái được những kết quả ngày càng tích cực trong những năm gần đây. Tổ chức luôn tập trung vào mục tiêu hiện đại hóa, quản trị tốt và đa dạng hóa các hoạt động, khắc phục khó khăn do những khác biệt về ngôn ngữ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp các thành viên đạt được các mục tiêu đề ra.

Đến nay, AFROSAI đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các thành viên đã không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp chung. AFROSAI luôn nhận thức được rằng, cần nâng cao hơn nữa năng lực của Tổ chức để đối phó với một môi trường đang thay đổi nhanh chóng với nhiều thách thức mới, đồng thời, nâng cao vị thế của các SAI châu Phi trên toàn thế giới. AFROSAI cam kết sẽ đưa ra một số kế hoạch cụ thể hơn, trong đó chỉ rõ vai trò của mỗi SAI thành viên trong việc thúc đẩy công tác quản trị công trên toàn châu lục và sẽ cố gắng trở thành một Tổ chức kiểu mẫu trên thế giới.

ARABOSAI đẩy mạnh kiểm toán trong khoa học và ngoài thực tiễn

Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao các quốc gia Ả Rập (ARABOSAI) được ra đời cùng năm với AFROSAI, 1976. Chủ tịch hiện tại của ARABOSAI là SAI Iraq, Tổng Thư ký là SAI Tunisia. 

Tổ chức luôn khuyến khích các SAI thành viên trao đổi ý tưởng, quan điểm, kinh nghiệm lẫn nhau; tập trung nghiên cứu để thúc đẩy kiểm toán và các lĩnh vực khác về cả mặt khoa học và thực tiễn. ARABOSAI luôn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các quốc gia Ả Rập về tầm quan trọng của công tác kiểm toán, tăng cường vai trò của các SAI thành viên trong mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ của Tổ chức; đồng thời chú trọng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán của khu vực và trên thế giới, cũng như các tổ chức chuyên môn khác. 

ARABOSAI đã tổ chức được 5 Hội nghị hợp tác EUROSAI - ARABOSAI. Các lãnh đạo cấp cao cũng như các thành viên của cả hai Tổ chức đã họp bàn và trao đổi kiến ​​thức, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiểm toán, nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. Từ đó, các tổ chức đưa ra những biện pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng được đông đảo các SAI trên toàn thế giới hoan nghênh.
Sau những kết quả, ảnh hưởng tích cực của các hội nghị chung, Tổng Thư ký INTOSAI tiếp tục nhấn mạnh rằng, các SAI trên toàn thế giới cần phải thắt chặt mối quan hệ hợp tác hơn nữa để tăng cường các điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu của mỗi SAI.
 
(Nguồn: Tổng hợp)
THANH XUYÊN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

2006-2020:  Chặng đường phát triển đáng tự hào của Deloitte

2006-2020: Chặng đường phát triển đáng tự hào của Deloitte

(BKTO) - Mới đây, Statista - nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ - đã công bố một báo cáo thống kê cho thấy những kết quả đáng tự hào của hãng kiểm toán Deloitte trên toàn thế giới trong giai đoạn 2006-2020.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201