Thứ Sáu, 24/5/2019 - 22:29:14 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

THỨ BA, 04/12/2018 10:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 30/11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2277/QĐ- KTNN ban hành Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018- 2021.

Năm 2018, KTNN đã tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19- 22/9. Kết quả Đại hội được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với việc thông qua Tuyên bố Hà Nội. Đây là văn kiện chính thức của Đại hội truyền tải những thông điệp quan trọng nhất cũng như những đề xuất, giải pháp của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của ASOSAI và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố Hà Nội thể hiện tầm nhìn dài hạn của ASOSAI trong giai đoạn tới, xác định rõ vai trò của ASOSAI trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu, xác định các nhiệm vụ chiến lược của tổ chức ASOSAI, như tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các SAI thành viên, trách nhiệm của từng SAI và cả cộng đồng ASOSAI đối với quốc gia, khu vực và thế giới. Tuyên bố Hà Nội cũng xác định các phương hướng, giải pháp và hành động tăng cường hiệu quả hoạt động của ASOSAI nhằm thức đẩy sự phát triển, mang lại giá trị và lợi ích cho tất cả thành viên của ASOSAI. 

Trong khuôn khổ ASOSAI 14, ngày 19/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chính thức nhậm chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 Hồ Đức Phớc cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục công việc xuất sắc của những người tiền nhiệm và sẽ cùng tất cả các SAI xây dựng, phát triển ASOSAI thành một tổ chức kiểu mẫu thực sự trong cộng đồng quốc tế. 

 

Tải ảnh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu nhậm chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 - Ảnh: Lê Hòa

Để đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, đặc biệt là việc hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội, Chương trình khung xác định rõ mục tiêu là thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, đặc biệt là thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức ASOSAI phát triển; thúc đẩy và phát huy thế mạnh của các SAI thành viên ASOSAI và huy động các nguồn lực để tăng cường năng lực kiểm toán công trong khu vực nhằm hiện thực hóa thành công các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội;

Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của KTNN Việt Nam trong ASOSAI, trên các diễn đàn khu vực và thế giới; nâng cao năng lực chuyên môn và thể chế của KTNN theo thông lệ quốc tế; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Chương trình khung vạch rõ các nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất là tăng cường năng lực cán bộ thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, như: Thành lập Tổ thư ký giúp việc Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng và triển khai thành công Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021; Tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước về chuyên môn kiểm toán, ngoại ngữ, kỹ năng chủ trì, điều hành các cuộc họp, hội nghị, hội thảo quốc tế, kỹ năng thuyết trình đàm phán...; Cử công chức tham gia hoặc chủ trì hoạt động của các Ban, Nhóm công tác trong khuôn khổ hoạt động của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI...

Thứ hai là thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 như: Chủ trì điều hành các phiên họp của Đại hội và cuộc họp Ban điều hành ASOSAI; Chỉ đạo thực hiện các quyết định của Ban điều hành, điều phối các hoạt động của ASOSAI và báo cáo Ban điều hành; Đại diện ASOSAI khi làm việc với các tổ chức quốc gia và quốc tế; Chủ động tham gia các nhóm công tác chuyên môn của ASOSAI; Chủ động đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế, trong đó ưu tiên các sự kiện thuộc khuôn khổ ASOSAI.

Thứ ba là thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tổ chức ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội. Cụ thể, triển khai các nội dung của chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 về vấn đề phát triển bền vững, trong đó chú trọng quản trị tốt và tăng cường chống tham nhũng thông qua các phương pháp tiếp cận các mục tiêu phát triển bền vững; Tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực kiểm toán môi trường; Khởi xướng và đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc kiểm toán hợp tác của ASOSAI và giữa các SAI thành viên về lĩnh vực kiểm toán được cộng đồng ASOSAI quan tâm và KTNN có thế mạnh; Xây dựng và ban hành các tài liệu hướng dẫn, cẩm nang về kiểm toán môi trường để các SAI tiến hành kiểm toán môi trường hiệu quả; Tăng cường hợp tác với Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của INTOSAI, Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc, Ủy ban của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững (UNCSD)...

Thứ tư là chủ động phối hợp với Ban Thư ký, Ủy ban phát triển năng lực, Ủy ban kiểm toán, các Nhóm công tác của ASOSAI để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016- 2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội.

Thứ năm là thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong khu vực và thế giới để thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược của ASOSAI; nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng của ASOSAI là một tổ chức kiểu mẫu trong khu vực và trên diễn đàn thế giới.

Trên cơ sở các nhiệm vụ đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đến các đơn vị trong Ngành như Vụ Hợp tác quốc tế; Tổ thư ký giúp việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021; Văn phòng KTNN; Vụ Tổ chức cán bộ; Trung tâm Tin học; Báo Kiểm toán và các đơn vị khác của KTNN.

PHÙNG NGUYÊN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

(BKTO) - Sáng 24/5, thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về Điều 21, Điều 22 của Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị, quy định về quyền khiếu nại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế nên quy định trong Luật KTNN, Luật Thanh tra để đảm bảo toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Tin mới

  • Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

    Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

    (BKTO) - Sáng 24/5, thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về Điều 21, Điều 22 của Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị, quy định về quyền khiếu nại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế nên quy định trong Luật KTNN, Luật Thanh tra để đảm bảo toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

     34 phút trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312