Thứ Tư, 15/7/2020 - 09:40:58 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư tại các Khu kinh tế ven biển

THỨ BA, 10/07/2018 07:30:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 9/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1519/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư tại các Khu kinh tế ven biển.

Đề cương gồm hai phần: Khái quát chung về khu kinh tế và các chính sách ưu đãi áp dụng trong khu kinh tế ven biển; Hướng dẫn kiểm toán. Trong phần Hướng dẫn kiểm toán, Đề cương được trình bày cụ thể về mục tiêu kiểm toán; rủi ro có sai sót trọng yếu; trọng tâm kiểm toán; phạm vi, giới hạn kiểm toán; phương pháp và nội dung kiểm toán; biểu mẫu và hồ sơ kiểm toán; tổ chức kiểm toán.

 
Nguồn vốn đầu tư từ NSNN cho các khu kinh tế tính đến 31/12/2017 là 28.960 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương có mục tiêu là 22.301 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 654 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 6.005 tỷ đồng.
Đề cương nêu rõ mục tiêu kiểm toán chuyên đề này nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư của khu kinh tế ven biển giai đoạn 2015-2017, trong đó tập trung đánh giá chính sách hỗ trợ vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng tại các khu kinh tế; chính sách ưu đãi thuế; ưu đãi về đất, mặt nước; tổng hợp và đánh giá kết quả hoạt động của khu kinh tế thông qua một số chỉ tiêu.

Trọng tâm kiểm toán là phân tích, đánh giá hiệu quả, hiệu lực các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật và cơ chế, chính sách ưu đãi riêng của các khu kinh tế, đánh giá hiệu quả đầu tư từ NSNN cho các khu kinh tế.

Về phạm vi, giới hạn kiểm toán của chuyên đề, KTNN xác định đơn vị được kiểm toán gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 13 địa phương có khu kinh tế ven biển (trong đó tập trung kiểm toán tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Cục/Chi cục Hải quan và kiểm toán chi tiết tại Ban quản lý khu kinh tế, Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan). KTNN chuyên ngành II sẽ là đầu mối thành lập Đoàn KTNN thực hiện kiểm toán chuyên đề này.
 
Tính đến 31/12/2017, trên địa bàn cả nước có 17 khu kinh tế ven biển với tổng diện tích khoảng 719.418 ha, gồm 3 khu kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng, 11 khu kinh tế ở vùng Duyên hải miền Trung và 3 khu kinh tế ở miền Nam. Trong 17 khu kinh tế này có 34 khu công nghiệp, khu phi thuế quan được thành lập.
 
HỒNG THOAN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-KTNN về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, sáng 14/7, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức buổi tập huấn Luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên của KTNN khu vực I, Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Tin mới

  • Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

    Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

    (BKTO) - Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-KTNN về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, sáng 14/7, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức buổi tập huấn Luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên của KTNN khu vực I, Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

     1 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201