Thứ Sáu, 24/5/2019 - 22:08:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN

THỨ BA, 27/11/2018 17:25:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định của Luật KTNN, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26/11/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN, thay thế cho Quyết định số 03/QĐ-KTNN ngày 03/4/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN.

Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN vừa được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN gồm 05 chương, 17 điều với những quy định cụ thể, chi tiết trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các bước công việc của cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN, gồm: Chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập và gửi báo cáo kiểm toán; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Chương 1 "Những quy định chung" gồm 05 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và các thành viên đoàn kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

Chương 2 ”Chuẩn bị kiểm toán” gồm 06 điều quy định về việc khảo sát, thu thập thông tin; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin đã thu thập, xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán, xác định trọng yếu kiểm toán; lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát; lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết; quyết định kiểm toán, phổ biến quyết định kiểm toán tổng quát và cập nhật kiến thức dành cho thành viên Đoàn kiểm toán; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán;
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN - Ảnh: Nguyễn Lộc

Chương 3 “Thực hiện kiểm toán” gồm 04 điều quy định về: Công bố quyết định kiểm toán; tiến hành kiểm toán tại Bộ Tài chính; kiểm toán tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lập và thông qua dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết;

Chương 4 “lập và gửi báo cáo kiểm toán” gồm 01 điều quy định về việc lập và gửi báo cáo kiểm toán;

Chương 5 “theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán” gồm 01 điều quy định về việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quy trình này được áp dụng đối với cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN hàng năm của KTNN và được áp dụng đối với Đoàn Kiểm toán của KTNN, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN.

Theo Quy trình này, khi thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN, Đoàn kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu được quy định tại Điều 4 Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các quy định tại Quy trình này.

Đối với từng quy trình, các bước công việc của cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN, Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN cũng nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Quyết định có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

(BKTO) - Sáng 24/5, thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về Điều 21, Điều 22 của Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị, quy định về quyền khiếu nại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế nên quy định trong Luật KTNN, Luật Thanh tra để đảm bảo toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Tin mới

  • Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

    Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

    (BKTO) - Sáng 24/5, thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về Điều 21, Điều 22 của Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị, quy định về quyền khiếu nại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế nên quy định trong Luật KTNN, Luật Thanh tra để đảm bảo toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

     13 phút trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312