Thứ Sáu, 24/5/2019 - 22:50:51 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Các giải pháp điều kiện nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định

THỨ BẢY, 01/12/2018 23:10:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 30/11, tại trụ sở KTNN (116 Nguyễn Chánh, Hà Nội), Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cứu khoa học cấp Bộ “Các giải pháp điều kiện nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định” do TS. Đặng Văn Hải và CN. Hoàng Đăng Hạnh làm Chủ nhiệm. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, địa vị pháp lý của KTNN được quy định tại Điều 118, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nâng cao vị trí, vai trò của KTNN. Quy định KTNN hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật đã trở thành nguyên tắc hiến định. Điều này cũng đặt ra yêu cầu KTNN phải nâng cao chất lượng kiểm toán tương xứng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là công cụ hữu hiệu phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo sự minh bạch, tính hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thông qua hoạt động kiểm toán.

Đánh giá về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, hệ thống pháp luật về KTNN chưa đồng bộ, còn thiếu các chế tài đối với hành vi vi phạm của đơn vị được kiểm toán, chưa bao quát hết đối tượng kiểm toán là hoạt động sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định của Hiến pháp; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Trong điều kiện đó, việc lựa chọn vấn đề “Các giải pháp điều kiện nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định” làm Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.

Đề tài được trình bày theo đúng kết cấu và thể thức của một đề tài cấp Bộ, gồm 3 chương: nghiên cứu những vấn đề lý luận, khảo sát đánh giá thực trạng và đề ra các phương hướng giải pháp thực hiện. Kết cấu các chương và nội dung đề cập tại các mục trong từng chương cơ bản phù hợp, cân đối. Đề xuất phương hướng và giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán khá hoàn thiện như: kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và tăng cường năng lực hoạt động cho KTNN; năng lực kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán và hoàn thiện cơ sở pháp lý…

Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cũng góp ý và đề xuất một số vấn đề như: nghiên cứu bổ sung giải pháp về đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm kiểm toán với các nước trên thế giới và tăng cường hội nhập kinh tế. Bên cạnh đó, làm rõ, xem xét một số kiến nghị cho phù hợp…

Kết luận buổi nghiệm thu, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đề tài theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Thời hạn để hoàn thiện là 30 ngày.

Kết quả, Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu Đề tài. Đề tài xếp loại Xuất sắc.
Tin và ảnh: HOÀNG LONG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

(BKTO) - Sáng 24/5, thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về Điều 21, Điều 22 của Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị, quy định về quyền khiếu nại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế nên quy định trong Luật KTNN, Luật Thanh tra để đảm bảo toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Tin mới

  • Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

    Quyền khiếu nại kiến nghị kiểm toán của người nộp thuế: Quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước là phù hợp

    (BKTO) - Sáng 24/5, thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về Điều 21, Điều 22 của Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra nhà nước. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị, quy định về quyền khiếu nại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế nên quy định trong Luật KTNN, Luật Thanh tra để đảm bảo toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

     1 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312