Thứ Năm, 15/4/2021 - 06:57:32 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Cần xác định rõ phạm vi, mục tiêu, đối tượng của từng đề tài nghiên cứu khoa học

THỨ TƯ, 25/11/2020 12:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là yêu cầu của GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - đối với các Ban Đề tài tại cuộc họp thẩm định đề cương, thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021 vừa diễn ra sáng 25/11 tại Hà Nội. Cùng dự họp có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa và các thành viên trong Tổ thẩm định.

Ban đề tài thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học trước Hội đồng thẩm định


Tại cuộc họp, Tổ thẩm định đã nghe các Ban Đề tài thuyết minh sơ bộ nội dung nghiên cứu các đề tài trong năm 2021, bao gồm: Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động kiểm toán nhà nước thực hiện theo Luật KTNN sửa đổi năm 2019 (Vụ Pháp chế); Giải pháp tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới (KTNN khu vực V); Định hướng và giải pháp kiểm toán báo cáo tài chính nhà nước (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Vụ Tổng hợp); Giải pháp kiểm toán chất lượng, khối lượng công trình dựa trên công cụ công nghệ cao (KTNN khu vực IV).

Tổ thẩm định thống nhất thông qua đề cương các đề tài để tiếp tục triển khai nghiên cứu, đồng thời yêu cầu các Ban Đề tài cần lưu ý một số nội dung: làm rõ phạm vi, mục tiêu, đối tượng của từng đề tài nghiên cứu; bám sát quy trình, thủ tục, cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán; bổ sung các khái niệm mới, nhất là về ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu kỹ Luật KTNN, các chuẩn mực và các luật hiện hành liên quan làm cơ sở để đưa ra các giải pháp, kiến nghị; bổ sung kinh nghiệm quốc tế; các giải pháp cần gắn sát với thực tế hoạt động kiểm toán của KTNN và tương ứng với từng lĩnh vực cụ thể…

Riêng với đề tài do KTNN khu vực IV thực hiện, Ban Đề tài cần bổ sung thực trạng ứng dụng công nghệ cao của KTNN, có các giải pháp cụ thể về việc lựa chọn công nghệ phù hợp với từng cuộc kiểm toán, xây dựng quy trình kiểm toán phù hợp, đào tạo đội ngũ KTV và thuê chuyên gia, thuê thiết bị phù hợp với các cuộc kiểm toán chất lượng công trình./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201