Thứ Sáu, 5/6/2020 - 00:11:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề của ngành y tế giai đoạn 2015 - 2017

THỨ SÁU, 11/05/2018 07:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 9/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định số 980/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế giai đoạn 2015-2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở đánh giá tổng quan về công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của ngành y tế; phân tích thông tin để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro, trọng yếu kiểm toán, Đề cương nêu rõ mục tiêu kiểm toán chuyên đề này nhằm: Xác nhận tính đúng đắn và trung thực về giá trị quyết toán của các dự án và các gói thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế của các đơn vị được kiểm toán.

Đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế của các UBND tỉnh, thành phố được kiểm toán. Chỉ rõ các bất cập, hạn chế của cơ chế chính sách và các quy định hiện hành về đầu tư mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế trên cơ sở đó kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ trung ương tới địa phương sửa đổi, bổ sung.

 Đánh giá tính tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước và của đơn vị được kiểm toán trong công tác đầu tư, mua sắm và quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và đầu tư xây dựng cơ bản; Phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong tổ chức thực hiện đầu tư, mua sắm và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng cơ bản; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đánh giá tính kinh tế (tiết kiệm), hiệu quả, hiệu lực trong công tác đầu tư, mua sắm thiết bị y tế, các công trình xây dựng cơ bản ngành y tế và đánh giá kết quả, thực trạng khai thác, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, các công trình xây dựng cơ bản ngành y tế tại các địa phương được kiểm toán.

Căn cứ mục tiêu chung này, các đoàn xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán khi thực hiện khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán.

Với những mục tiêu trên, Đề cương đã xác định các nội dung trọng yếu kiểm toán đối với từng vấn đề cụ thể về: Tổ chức bộ máy; hoạt động mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; công tác quản lý, sử dụng thuốc trang thiết bị, vật tư y tế; hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Về nội dung kiểm toán, Đề cương xác định nội dung kiểm toán chung của chuyên đề là: Kiểm toán việc chấp hành các quy định của pháp luật trong mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính - kế toán; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc, vật tư y tế; trang thiết bị y tế và hoạt động xây dựng cơ bản của các địa phương, các đơn vị được kiểm toán.

Trên cơ sở đó, Đề cương đã cụ thể hóa nội dung kiểm toán chi tiết đối với từng vấn đề ở từng cấp quản lý. Cụ thể, kiểm toán hoạt động quản lý công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế tại các cơ quan quản lý tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan tổng hợp cấp huyện gồm: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế).

Kiểm toán công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế với các nội dung kiểm toán chi tiết tại Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố; tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Đề cương cũng nêu rõ về các hình thức tổ chức kiểm toán; phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán; phương pháp kiểm toán, mẫu biểu và hồ sơ kiểm toán.

Để đạt được các mục tiêu kiểm toán đã đề ra, chuyên đề sẽ được thực hiện kiểm toán lồng ghép trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương. Đồng thời, thành lập 2 Tổ kiểm toán, kiểm toán theo lĩnh vực chuyên sâu về hoạt động quản lý, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, báo cáo tài chính và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Kiểm toán Nhà nước họp phiên thứ Nhất

Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Kiểm toán Nhà nước họp phiên thứ Nhất

(BKTO)- Ngày 4/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của KTNN đã tổ chức họp phiên thứ Nhất. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, Trưởng BTC - chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên BTC theo Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tin mới

  • Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức cả nước

    Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức cả nước

    (BKTO) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trong đó đề xuất thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức đối với các cơ quan trung ương từ năm 2021-2022.

     3 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201