Thứ Hai, 3/8/2020 - 22:18:07 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

THỨ HAI, 25/02/2019 11:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 25/02, tại TP. Nha Trang- Khánh Hòa, KTNN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các đại biểu khu vực miền Trung và Tây Nguyên về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015.

Toàn cảnh Hội thảo

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN 2015 Đặng Thế Vinh; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế KTNN Vũ Thanh Hải đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, các Sở, ban, ngành 12 địa phương gồm: Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kontum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; Cùng đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp; đại diện một số trường đại học, viện nghiên cứu và các DN trên địa bàn khu vực.

Về phía KTNN, tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN; các thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015.

Khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 nhằm khắc phục một số vướng mắc, bất cập sau 3 năm triển khai Luật KTNN 2015. Việc tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia là bước quan trọng để hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015. "Những ý kiến chia sẻ của các đại biểu tham dự có ý nghĩa quan trọng giúp KTNN nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông qua việc sửa Luật, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN" - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị, tại Hội thảo, các chuyên gia sẽ tập trung chia sẻ, thảo luận 05 nhóm vấn đề chủ yếu: Làm rõ đơn vị được kiểm toán bảo đảm bao quát, phù hợp đối tượng kiểm toán của KTNN theo Hiến pháp (nhất là lĩnh vực kiểm toán thuế, lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghệ thông tin...); Xem xét mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; bảo đảm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh kiểm tra với hoạt động KTNN; Nghiên cứu quy định chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật KTNN của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan; Rà soát và quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN trong phòng chống tham nhũng, giám định tư pháp… bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa các Luật liên quan; Quy định rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của KTNN, Kiểm toán viên nhà nước.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đồng tình với việc quy định cụ thể đơn vị được kiểm toán của KTNN để bảo đảm KTNN hoàn thành trách nhiệm của mình, nhất là trong các lĩnh vực kiểm toán về thu nộp ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. "Việc KTNN có đủ cơ sở pháp lý để hoạt động hiệu quả sẽ góp phần đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công ở các địa phương ngày càng hiệu quả" - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh phát biểu. Tuy nhiên, đại diện của tỉnh Khánh Hòa và một số đại biểu cũng cho rằng cần quy định rõ về phạm vi, đối tượng kiểm toán, nhất là trong lĩnh vực kiểm toán thuế để đảm bảo tính khả thi của Luật.

Trao đổi về quy định làm rõ đơn vị được kiểm toán theo Dự thảo Luật, TS. Lê Đình Thăng- Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III cho rằng, mục tiêu của KTNN trong lĩnh vực kiểm toán thuế là tập trung vào nghĩa vụ nộp thuế của DN và việc kiểm toán theo cách thức chọn mẫu kiểm toán, vì vậy nhân lực của KTNN sẽ đủ khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ này. "Nội dung này hoàn toàn phù hợp với thông lệ thế giới bởi thực tế việc kiểm toán thuế được nhiều cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới thực hiện các cấp độ khác nhau''- TS. Lê Đình Thăng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thụy đại diện Cục bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng, trong những năm gần đây, nhu cầu giám định tư pháp ở các lĩnh vực kinh tế phục vụ cho giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng ngày càng lớn và thường xuyên. Tuy nhiên, việc đáp ứng của các cơ quan chuyên môn được trưng cầu còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng. "Vì vậy việc KTNN có thêm chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám định về nội dung chuyên môn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công là giải pháp góp phần đảm bảo tốt hơn yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng trong công cuộc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng"- Bà Thụy nhấn mạnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên theo bà Thụy, để thực hiện tốt chức năng giám định tư pháp của KTNN nếu được bổ sung, KTNN cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ liên quan đến giám định tư pháp giữa KTNN và Bộ Tư pháp, một số Bộ, ngành liên quan; cần có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng về các quy định, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; chuẩn bị về nhân sự thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp.

Thảo luận quy định về chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật KTNN của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan, các ý kiến cho rằng nếu thực hiện được sẽ tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, góp phần chống thất thu NSNN. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không nên quy định mức chế tài cụ thể như Dự thảo hiện nay, nhằm đảm bảo tính thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính, cũng như thực tiễn phát sinh.

Các ý kiến cũng hoan nghênh việc quy định rõ vấn đề liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động kiểm toán trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật, tạo cơ sở pháp lý cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đơn vị được kiểm toán hoặc đơn vị có liên quan thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, Ban soạn thảo Dự thảo Luật nên xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo sự thống nhất giữa quy định trong Luật KTNN và Luật Khiếu nại, tố cáo "nhằm tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, giảm tính hiệu lực của các báo cáo kiểm toán" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nêu quan điểm.

Một trong những nội dung gây chú ý tại Hội thảo, được các đại biểu chia sẻ là những khó khăn, vướng mắc của KTNN trong việc kiểm toán công nghệ thông tin khi chưa có khung pháp lý đầy đủ về việc kiểm toán tài nguyên số. TS. Lê Anh Vũ- Trưởng phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin- KTNN chuyên ngành VII đề xuất một số kiến nghị giải quyết tình trạng này: Làm rõ nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến cung cấp thông tin, dữ liệu gốc từ hệ thống công nghệ thông tin; bổ sung quy định về cung cấp dữ liệu, thông tin định kỳ từ Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia...

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh đánh giá cao các tham luận, các ý kiến thảo luận tại Hội thảo và cho rằng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo và từ hơn 20 bài tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo đều đồng thuận với sự cần thiết phải sửa đổi Luật KTNN năm 2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của KTNN; tôn trọng và đề cao tính độc lập về tổ chức và hoạt động của KTNN. Các ý kiến đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn các nội dung trọng tâm cần sửa đổi, bổ sung trong Luật KTNN. "Kết quả Hội thảo là cơ sở, nền tảng quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đề KTNN tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật bảo đảm đưa ra những kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật KTNN năm 2015 hiệu quả chất lượng và đáp ứng tiến độ của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Quốc hội''- Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh nhấn mạnh.

Tin và ảnh: Ngọc Bích

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V

    Tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V

    (BKTO) - Thực hiện công văn số 12011-CV/BTCTW ngày 22/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa có văn bản đề nghị các đảng ủy trực thuộc quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

     13 phút trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201