Thứ Bảy, 15/8/2020 - 02:58:46 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tập huấn Chuyên đề cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập

THỨ HAI, 04/03/2019 15:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 4/3, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với KTNN chuyên ngành III tổ chức tập huấn chuyên đề Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập.

Tham gia tập huấn gồm 59 học viên đến từ 19 đơn vị, trong đó có 7 KTNN chuyên ngành và 12 KTNN khu vực.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa- Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho biết: Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công là chủ trương, chính sách lớn, của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2019, KTNN sẽ triển khai kiểm toán Chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập. Vì vậy, để trao đổi, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và thống nhất về cách thức triển khai kiểm toán trong toàn Ngành, Trường Đào và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với KTNN chuyên ngành III tổ chức chương trình tập huấn này.

“Chúng tôi mong muốn các học viên tham dự trao đổi thẳng thắn, cởi mở và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn hiện đề cương kiểm toán đối với chuyên đề kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập để áp dụng thống nhất trong toàn Ngành”- PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa nói.
 

Quanh cảnh lớp tập huấn - Ảnh: Lê Hòa

Diễn ra trong thời gian 01 ngày, tại lớp tập huấn, Ths. Lê Thị Hồng Hạnh- Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III, báo cáo viên của lớp tập huấn đã trao đổi, chia sẻ với các học viên tập trung vào 2 phần chính. Trong phần khái quát chung về cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập giai đoạn 2016- 2018, các học viên đã được giới thiệu về chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước; khái quát về cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016- 2018; trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; thực trạng thực hiện tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ tại một số bệnh viện.

Đặc biệt, liên quan đến Đề cương kiểm toán Chuyên đề cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập, Ths. Lê Thị Hồng Hạnh cho biết, hiện Dự thảo Đề cương kiểm toán chuyên đề này đang được trình để xin ý kiến trong toàn Ngành. Đề cương kiểm toán này được xây dựng để áp dụng cho các cuộc kiểm toán chuyên đề của toàn Ngành hoặc riêng lẻ tại từng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán của KTNN về “Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018”. Các KTNN chuyên ngành, khu vực cũng có thể vận dụng Đề cương kiểm toán này để tiến hành kiểm toán các nội dung liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập trong cuộc kiểm toán tài chính, tài sản công của các Bộ, ngành; kiểm toán ngân sách địa phương ở các thời kỳ, niên độ tiếp theo.

Mục tiêu kiểm toán chuyên đề này nhằm đánh giá công tác quản lý điều hành của Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập; Đánh giá việc tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước về thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập được kiểm toán; đánh giá kết quả, mức độ thực hiện tự chủ tại các bệnh viện công lập được kiểm toán giai đoạn 2016-2018; Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế tự chủ của các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 với trọng tâm là đánh giá tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính; Thông qua kiểm toán kiến nghị sửa đổi các văn bản quy định có liên quan đến các nội dung tự chủ tại các bệnh viện công lập; đồng thời kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, sai sót, sai phạm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ của các bệnh viện công lập để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo viên cũng trao đổi với các học viên về các nội dung: rủi ro kiểm toán và trọng tâm kiểm toán; nội dung kiểm toán; đối tượng kiểm toán; phương pháp kiểm toán; tổ chức kiểm toán; mẫu biểu và hồ sơ kiểm toán chuyên đề trên.

Tại lớp tập huấn, các học viên cũng đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ với báo cáo viên nhằm làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến chuyên đề tập huấn.

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

(BKTO) - Trên cơ sở Tờ trình của KTNN, ý kiến của cơ quan thẩm tra và các ý kiến thảo luận tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc đối với Dự thảo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201