Chủ Nhật, 7/3/2021 - 00:59:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện Kế hoạch kiểm toán

THỨ HAI, 12/08/2019 08:20:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Ngành đã hoàn thành hơn một nửa Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019 với nhiều kết quả khả quan, trong đó, nhiều cuộc kiểm toán được ghi nhận và đánh giá cao cả về tiến độ lẫn chất lượng kiểm toán. Từ nay đến cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Kiểm toán Nhà nước xác định là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán đã kết thúc.

Nhiều điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7/2019 và kế hoạch công tác tháng 8/2019, với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, kiểm toán viên, công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng trong tháng 7, lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 2 KHKT, 5 báo cáo kiểm toán. Tính đến hết ngày 31/7, KTNN đã tổ chức xét duyệt 139/221 KHKT, triển khai 128 cuộc kiểm toán, kết thúc 113 cuộc kiểm toán, xét duyệt 85/247 báo cáo kiểm toán, đã phát hành 70 báo cáo kiểm toán. 
 

KTNN đang tích cực đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán. Ảnh: Huy Thành

Vụ Tổng hợp đánh giá, về cơ bản, các đơn vị đã phát hành hết báo cáo kiểm toán đợt I đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc. Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện kiểm toán theo kế hoạch, toàn Ngành cũng đã hoàn thành một số cuộc kiểm toán bổ sung, trong đó có nhiều cuộc kiểm toán đạt kết quả nổi bật như: Chuyên đề Việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017; Chuyên đề Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN giai đoạn 2011-2017; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; Kiểm toán ngân sách Bộ Ngoại giao; Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)... Qua kiểm toán, KTNN cũng đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập; thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); quản lý thuế xuất nhập khẩu; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020...

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của KTNN, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa nhấn mạnh, tiến độ thực hiện KHKT đã có những chuyển biến tích cực. Nếu như mọi năm, ở thời điểm 6 tháng các đơn vị vẫn đang thực hiện các cuộc kiểm toán đợt I thì năm 2019, các đơn vị đã kết thúc kiểm toán đợt I và triển khai kiểm toán đợt II. Không chỉ các cuộc kiểm toán đã hoàn thành theo kế hoạch 6 tháng, việc tổng hợp số liệu và phát hành báo cáo kiểm toán cũng đều được thực hiện sớm hơn mọi năm. 
Đạt được kết quả trên là nhờ các đơn vị đã thực hiện đúng định hướng cần đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán của lãnh đạo KTNN trong việc thực hiện KHKT năm 2019. 

Hơn nữa, ngay từ đầu năm, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký ban hành Công văn hướng dẫn về mục tiêu, trọng tâm kiểm toán năm 2019, đồng thời ban hành phương án tổ chức kiểm toán đối với từng đơn vị; ban hành các chỉ thị liên quan đến hoạt động kiểm toán như: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, tăng cường đạo đức công vụ kiểm toán viên…

“Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch, bám sát các hướng dẫn của Ngành, đánh giá, phân tích các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan, phát huy vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đưa ra căn cứ xác định rủi ro, trọng tâm kiểm toán; bố trí nhân sự cơ bản phù hợp; đảm bảo thời gian theo phương án đã được phê duyệt ban đầu” - ông Trần Khánh Hòa cho biết.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để hoàn thành toàn diện KHKT năm 2019, đại diện Vụ Tổng hợp đề nghị các đơn vị trong Ngành tiếp tục tập trung phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng thời gian quy định. Theo đó, đến thời điểm 31/10 phải kết thúc kiểm toán và đến 31/12 phải phát hành xong báo cáo kiểm toán (trừ những trường hợp phát sinh).

Phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng kiểm toán

Nêu ra một trong những lý do chính ảnh hưởng đến tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Doãn Anh Thơ cho biết, khi lập báo cáo kiểm toán thường có nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh cần phải trao đổi thông tin, xin ý kiến các tỉnh. Nếu các đơn vị thiếu sự chủ động trong việc gửi xin ý kiến hoặc nếu các tỉnh chậm phản hồi thì đều ảnh hưởng tới tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán sau đó.

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kiểm toán cũng như tránh những vấn đề phát sinh trong phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Ngành, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Hữu Phúc đề xuất, cần phải đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng kế hoạch của các cuộc kiểm toán chuyên đề do toàn Ngành thực hiện. Như vậy, một mặt, các KTNN khu vực có thể thực hiện khảo sát, bổ sung thêm thông tin về các đầu mối kiểm toán để cùng tham gia xây dựng KHKT với KTNN chuyên ngành. Mặt khác, các KTNN khu vực sẽ cân đối được nhân sự khi phát sinh thêm các đầu mối kiểm toán, tránh được sự trùng lặp nhân sự do cùng một lúc có nhiều đoàn kiểm toán tại địa phương, cũng như chủ động bố trí lực lượng trực tại đơn vị không đi kiểm toán.

Đề cập đến nhiệm vụ những tháng cuối năm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc đảm bảo thực hiện kiểm toán theo KHKT, đảm bảo chất lượng kiểm toán là yêu cầu tất yếu. Do đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm toán theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo đúng quy định của Luật KTNN; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán; gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán với chất lượng, tiến độ lập và phát hành báo cáo kiểm toán. Các đơn vị cũng tăng cường đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán, đồng thời đổi mới kết cấu báo cáo kiểm toán theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, kiến nghị phù hợp với phát hiện kiểm toán.

Về giải pháp, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm phương án tổ chức kiểm toán năm 2019 đã được phê duyệt; bố trí thời gian, nhân sự có năng lực, kinh nghiệm tham gia khảo sát và lập KHKT của cuộc kiểm toán phù hợp với phương án tổ chức kiểm toán năm của đơn vị; tăng thời gian và mở rộng phạm vi khảo sát đối với các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2019 để thu thập đầy đủ thông tin, phân tích kỹ nhằm đánh giá đúng rủi ro, trọng yếu kiểm toán, qua đó xác định đúng trọng tâm kiểm toán, tránh dàn trải; Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo nâng cao chất lượng lập KHKT ở cấp vụ để hạn chế tối đa các thiếu sót trước khi trình lãnh đạo KTNN...
NHÓM PHÓNG VIÊN
Theo Báo Kiểm toán số 32 ra ngày 08-8-2019

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201