Thứ Bảy, 16/01/2021 - 04:40:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tránh nguy cơ xây dựng xong dự án nhưng không đưa vào hoạt động được

THỨ SÁU, 16/08/2019 21:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Đó là một trong những lưu ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đối với Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (gọi tắt là Ban QLDA) trong quá trình triển khai các dự án của KTNN.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ban QLDA đã báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc về tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin (CNTT) của KTNN. Tham dự có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh và các thành viên của Ban QLDA.
 

Quang cảnh buổi báo cáo

Báo cáo của Ban QLDA cho biết, các dự án CNTT của KTNN đã và đang được triển khai bao gồm: Dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”; Dự án hợp phần 2 “Hệ thống thông tin tích hợp và trung tâm dữ liệu dự phòng”; Dự án hợp phần 3 “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”.

Đối với Dự án hợp phần 1, Ban QLDA đã hoàn thành các phiên bản của 4 phần mềm, đưa vào sử dụng và đào tạo thí điểm tại một số đơn vị (Phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán DN, Phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán tài chính ngân hàng, Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán); tổ chức đào tạo trong toàn Ngành đối với Phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản. Ban QLDA đã tiếp thu ý kiến của người sử dụng sau đợt đào tạo cũng như trong quá trình kiểm thử để cập nhật, hiệu chỉnh các phần mềm cho phù hợp.

Ban QLDA đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công của Dự án hợp phần 2.

Liên quan đến Dự án hợp phần 3, Ban QLDA đã cùng với đại diện một số đơn vị chuyên môn của KTNN làm việc với các đơn vị đầu mối của 4 cơ quan: Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại đây, Đoàn khảo sát của KTNN đã trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc.

Theo đó, việc tổ chức khảo sát, làm việc với các đơn vị đầu mối trên nhằm xây dựng phương án, quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa hệ thống CNTT của các Bộ và của KTNN để: thực hiện chủ trương phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình kiểm toán quyết toán NSNN, đảm bảo thời gian để Quốc hội phê chuẩn quyết toán, thông qua dự toán ngân sách hằng năm; thống nhất nội dung thông tin, dữ liệu chia sẻ dựa trên quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật; xác định khả năng kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử thông qua việc xem xét, đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT của hai bên; ban hành Quy chế phối hợp giữa hai bên về thống nhất trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử định kỳ, thường xuyên và theo yêu cầu của mỗi bên.

Trên cơ sở đó, hai bên rà soát các biểu mẫu, báo cáo trong các phụ lục để đánh giá: tính sẵn sàng của thông tin, dữ liệu đã được tổng hợp dưới hình thức các biểu mẫu, báo cáo theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, điều hành của mỗi bên; tính an toàn, bảo mật trong kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử. Đồng thời, việc rà soát các biểu mẫu, báo cáo còn nhằm mục đích xem xét cơ sở pháp lý cho quy chế phối hợp về trao đổi dữ liệu điện tử. Ban QLDA cũng đã đề xuất các nguyên tắc cơ bản để phục vụ cho việc kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Theo Ban QLDA, kết quả khảo sát tại các đầu mối cho thấy, việc xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin còn nhiều vướng mắc về căn cứ, cơ sở pháp lý. Hiện tại, mới có Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng xây dựng quy chế trao đổi, chia sẻ dữ liệu với KTNN.

Chỉ đạo về việc triển khai các dự án, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: Đối với Dự án hợp phần 3, Ban QLDA cần có sự phối hợp, kết nối chặt chẽ hơn nữa với đơn vị tư vấn và các đơn vị trong Ngành có liên quan để tổ chức họp bàn, thảo luận, thống nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp triển khai hợp phần, cách thức thu thập thông tin, dữ liệu tại 4 Bộ, ngành nêu trên.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đồng ý với đề xuất lùi thời hạn hoàn thành Dự án hợp phần 1 đến hết năm 2019 và yêu cầu Ban QLDA thực hiện đúng tiến độ. “Việc xây dựng, triển khai các dự án CNTT phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh nguy cơ xây dựng xong dự án nhưng không đưa vào hoạt động được, gây lãng phí” - Tổng Kiểm toán Nhà nước đặc biệt nhấn mạnh.

Tin và ảnh: LÊ HÒA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Cuộc họp thường niên về giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI

Cuộc họp thường niên về giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI

(BKTO)- Sáng 14/01, tại Hà Nội, KTNN Việt Nam với vai trò Chủ tịch Ủy ban lập Kế hoạch chiến lược (KHCL) của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) đã chủ trì Cuộc họp trực tuyến thường niên giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL ASEANSAI năm 2020.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201