Thứ Hai, 26/9/2022 - 10:51:05 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

THỨ TƯ, 08/01/2020 22:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng trong năm 2020 mà Đảng bộ KTNN đặt ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra vào chiều 08/01, tại Hà Nội.

 

Quang cảnh Hội nghị


Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối); Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Hữu Quang Cảnh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
 

Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Về phía Đảng bộ KTNN có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự (BCS) đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí ủy viên BCS đảng, BCH Đảng bộ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN...

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục và rút ra những bài học để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020. Với mục tiêu đó, Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu: Bên cạnh việc đóng góp ý kiến trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đại biểu cần tập trung thảo luận về công tác: tổ chức, dân vận, tuyên giáo và kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020. Báo cáo cho biết, năm 2019, bám sát các nghị quyết của Đảng, chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy KTNN và trên cơ sở các chủ trương, định hướng hoạt động của Ngành, BTV Đảng ủy KTNN ban hành Chỉ thị số 800-CT/BTV ngày 18/01/2019 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng”.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với BCS đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nổi bật trong đó là: toàn Ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Tổng hợp kết quả kiến nghị xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó, tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 154 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong năm, cấp ủy các đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền lãnh đạo tuyên truyền Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của KTNN. Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để KTNN tiếp tục hoàn thiện. Cùng với đó, toàn Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ với vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI); đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; cung cấp 82 bộ hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy KTNN đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Năm 2019, Đảng ủy KTNN đã tổ chức thành công 3 Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8, 10, 11 (khóa XII) đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước"; quy tắc, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN. Năm qua, 100% bí thư cấp ủy các cấp và 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân trong việc thực hiện cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên, BTV xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 trong toàn Đảng bộ. Tập thể cấp ủy các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, công khai và dân chủ.

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, BTV Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Căn cứ vào Chỉ thị này và Kế hoạch của BTV Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra T.Ư; chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Trong năm, cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo phối hợp tốt với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng Kế hoạch của Đoàn; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị tốt nội dung và các tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn giám sát.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; năm thứ hai KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021... Căn cứ vào tình hình thực tế, BCH Đảng bộ KTNN xác định phương hướng mục tiêu năm 2020 là: “Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lãnh đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2020 trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán”.

Đảng ủy KTNN xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp. Nổi bật trong đó là các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN; triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng; Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ngành đảm bảo chủ động, khoa học, chất lượng và hiệu quả; Xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; Mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021...

Hội nghị đã nghe các tham luận về vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo: nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán, đổi mới cải cách thủ tục hành chính, nhất là về hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Đảng viên, kiểm toán viên.
 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ KTNN đạt được trong năm 2019


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư Trương Xuân Cừ hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời biểu dương những thành tích của Đảng bộ KTNN trong năm vừa qua, đặc biệt là những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Xuân Cừ đã chỉ ra 3 điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN. Một là, Đảng ủy KTNN đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 25 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hai là, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và BCS đảng, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Ba là, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 của KTNN là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự nỗ lực vươn lên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trương Xuân Cừ yêu cầu: Đảng ủy KTNN cần chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. BCS đảng và Đảng ủy KTNN cần phát huy hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và coi đây là yêu cầu quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 

Đồng chí Trương Xuân Cừ  trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Đoàn Xuân Tiên 


Hội nghị cũng đã trao Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức T.Ư và Ban Tuyên giáo T.Ư, Bằng khen của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Giấy khen của BTV Đảng ủy KTNN cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Đại diện các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019” và tổ chức “đạt thành tích xuất sắc trên một số mặt công tác trong năm 2019”

 

8 Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư


Bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối và khẳng định: Đảng ủy KTNN sẽ nghiêm túc tiếp thu để cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2020.

Đồng thời, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu: Đảng ủy cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. “Tiếp nối những thành tích của các năm trước, toàn Đảng bộ cần đoàn kết, cộng sự, chân thành, thương yêu, chia sẻ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020, kết thúc một nhiệm kỳ thắng lợi”- Bí thư Đảng ủy KTNN nhấn mạnh.
 

Các đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2019 được tặng Giấy khen của BTV Đảng ủy KTNN


Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Đảng uỷ KTNN - và đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ KTNN - được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Hồng Công - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN - được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương. 8 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2014-2018 được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 4 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”; 2 tổ chức “đạt thành tích xuất sắc trên một số mặt công tác trong năm 2019”; 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) và 30 đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2019 được tặng Giấy khen của BTV Đảng ủy KTNN.
 
NHÓM PHÓNG VIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Lấy ý kiến về Dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Lấy ý kiến về Dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Chiều 22/9, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN (Dự án Pháp lệnh), dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201