Thứ Ba, 25/01/2022 - 03:27:20 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước

THỨ NĂM, 07/10/2021 09:55:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) – Tại Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN đáp ứng xu thế phát triển giai đoạn 2020-2030” (Đề tài) do Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm và Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo đồng chủ trì diễn ra chiều 06/10, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN nói chung và giải pháp để hoàn thiện Đề tài nói riêng.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: N.LỘC


Đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN đáp ứng xu thế phát triển giai đoạn 2020-2030” do Ths. Lê Tùng Lâm và Ths. Trần Văn Hảo đồng chủ nhiệm nhằm tập trung làm rõ thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN trong bối cảnh mới, đặc biệt là khi KTNN đang tập trung triển khai Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030.
 

Ths. Lê Tùng Lâm - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: N.LỘC


Theo đó, Đề tài gồm có 03 chương, trọng tâm tập trung vào việc nêu định hướng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của KTNN giai đoạn 2020-2030.

Theo Ths. Trần Văn Hảo - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib, những vấn đề được đặt ra trong Đề tài đã từng được một số công trình nghiên cứu khoa học trước đó đề cập. Tuy nhiên, khi triển khai Đề tài này, nhóm nghiên cứu đã có sự cập nhật, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong tình hiện nay cũng như nhìn nhận vấn đề phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai, nhất là khi Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 đang được triển khai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực ở mức độ cao hơn trước. 

Theo đó, ngoài những kiến thức khoa học chung, Đề tài cũng nêu lên nhiều giải pháp gắn với từng nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực hiện nay, cũng như định hướng trong tương lai theo Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao về tính cấp thiết của đề tài, đánh giá cao nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài; đồng thời tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến thực trạng nguồn nhân lực, các giải pháp đề xuất để phát triển nguồn nhân lực trong Đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã góp ý, đề xuất giải pháp để giúp Ban chủ nhiệm hoàn thiện Đề tài, đáp ứng được yêu cầu đề ra để Đề tài thực sự hữu ích khi mang lại những giải pháp tốt cho công tác phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành nói chung, đội ngũ kiểm toán viên nói riêng.
 

Ths.Trần Văn Hảo - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài trình bày nghiên cứu. Ảnh: N.LỘC


Theo đó, các đại biểu cho rằng, Ban chủ nhiệm Đề tài cần phải bám sát vào Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 khi đề cập đến các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN; bám sát định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với Ngành và đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến các hoạt động công tác của Ngành, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức KTNN phải thay đổi cho phù hợp; định hướng của KTNN về việc tăng cường các loại hình, nội dung kiểm toán mới như kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường... và đòi hỏi những năng lực cần phải có của cán bộ, công chức, đặc biệt là kiểm toán viên KTNN trong tình hình mới... Ngoài ra, Đề tài cần đánh giá thêm về vấn đề luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, kiểm toán viên trong thực hiện nhiệm vụ và xác định đây là giải pháp quan trọng mà KTNN đã thực hiện thành công để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN. 

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Ths. Lê Tùng Lâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện đề tài với chất lượng cao nhất. Đồng thời thông qua nghiên cứu, đề xuất giải pháp trong Đề tài, Ban chủ nhiệm Đề tài mong muốn góp thêm các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực của Ngành, phù hợp với những định hướng đã được đề ra trong Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030. 

NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201