Chủ Nhật, 16/6/2019 - 11:34:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực KTNN góp phần phòng, chống tham nhũng- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

THỨ TƯ, 10/04/2019 14:35:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 11/4, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức Hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực KTNN góp phần phòng, chống tham nhũng- thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện cho các cơ quan của Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và Địa phương, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, các đơn vị trực thuộc KTNN.

Mục đích của Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ vai trò của KTNN trong kiểm soát quyền lực công, góp phần phòng, chống tham nhũng, giúp KTNN hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Quốc hội và nhân dân.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề chủ yếu: Làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền lực và kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; làm rõ vai trò của KTNN trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng, chống tham nhũng, thực trạng việc kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán cũng như thực trạng thi hành các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại KTNN trong thời gian qua; chia sẻ các bài học, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Kiểm toán tối cao và những gợi mở cho Việt Nam. Đồng thời, tập trung làm rõ các vướng mắc, bất cập đối với cơ chế giám sát, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Ngoài những tham luận của đại biểu, Ban tổ chức sẽ dành thời gian hợp lý cho các đại biểu trực tiếp thảo luận, trao đổi, đóng góp các ý kiến về những vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312