Thứ Hai, 3/8/2020 - 16:37:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII lần thứ III thành công tốt đẹp

THỨ NĂM, 30/04/2020 14:41:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 29/4, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ KTNN khu vực VIII đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Đảng bộ KTNN khu vực II tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 Nội dung thi đua gắn liền với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác tham mưu nâng cao chất lượng kiểm toán Giữ vững truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Xây dựng đội ngũ cấp ủy chuyên nghiệp, có năng lực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao Đảng bộ KTNN khu vực VII đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ được giao Chi bộ Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Chuyên nghiệp, hiệu quả trong lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học Phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, xây dựng Báo Kiểm toán luôn xứng tầm cơ quan ngôn luận của Ngành Không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Xứng đáng là cánh tay nối dài của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đưa Đảng bộ phát triển vững mạnh Vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII


Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã hoàn tất 2 phiên làm việc với những nội dung trọng tâm: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực VIII lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ KTNN cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020; trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo trình Đại hội Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu BCH Đảng bộ KTNN khu vực VIII nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu biểu quyết

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN khu vực VIII đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong các mặt hoạt động của cơ quan; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 4 Đề án thuộc Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ”. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành 34/34 cuộc kiểm toán đúng tiến độ và có chất lượng; chỉ đạo nâng cao chất lượng trong lập kế hoạch kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; chú trọng trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các kiểm toán viên bằng nhiều hình thức; lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác: tổ chức cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, phòng, chống tham nhũng…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của cấp uỷ, vai trò chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Đảng ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định mới của Ngành; đặc biệt là quán triệt tất cả đảng viên, công chức và người lao động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 4 Đề án của Chương trình 2 về “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN khu vực VIII xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, phẩm chất đạo đức, kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Đảng bộ KTNN.
Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực VIII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ KTNN khu vực VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Đảng bộ KTNN gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ khóa III nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Đoàn Huy Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII - giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Tin và ảnh: NHẬT LINH

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201