Thứ Ba, 7/12/2021 - 13:30:00 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của Ngành

THỨ SÁU, 01/10/2021 21:30:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) của KTNN giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình) được Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành theo Quyết định số 1609/QĐ-KTNN ngày 22/9.

Chương trình được ban hành trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.
 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính của KTNN giai đoạn 2021-2030. Ảnh: N.LỘC


Theo đó, mục tiêu của Chương trình là tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về CCHC liên quan đến công tác CCHC, trong đó chú trọng vào việc đẩy mạnh triển khai thực hiện và bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Chương trình đã đề ra một số mục tiêu cụ thể trong: Công tác xây dựng thể chế và chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác cải cách chế độ công vụ và xây dựng nguồn lực; công tác cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

 
Mục tiêu trọng tâm của Chương trình là hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của KTNN gắn với CCHC, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán; hình thành hệ thống nền tảng quản trị thông minh, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số.
Chương trình cũng nêu rõ những yêu cầu trong triển khai thực hiện, như: Quyết liệt thực hiện các văn bản về công tác CCHC đối với cơ quan nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành; nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN; cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, xác định rõ vai trò của người đứng đầu; nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; gắn việc CCHC với việc ứng dụng sâu rộng hoạt động công nghệ thông tin trong kiểm toán, tạo bước chuyển biến mới trong ngành KTNN.

Chương trình cũng xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện CCHC giai đoạn 2021-2030 gồm:

Tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của KTNN; tập trung xây dựng và ban hành các quy định hướng dẫn Luật KTNN sửa đổi, bổ sung năm 2019; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KTNN.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá và từng bước giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết.
 

Một trong những yêu cầu, mục tiêu đặt ra từ Chương trình đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán. Ảnh: N.LỘC


Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN hiện hành, gắn với kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của Trung ương.

Quyết liệt thực hiện Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của KTNN, nhất là trong hoạt động kiểm toán.

Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong Chương trình, KTNN sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ đó triển khai kế hoạch CCHC hằng năm của KTNN đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khoa học; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện CCHC.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán; tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc; bố trí, sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp với năng lực của cán bộ trên từng vị trí công tác.

Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hành chính ở các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tại Quyết định này, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN bám sát nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hằng năm của đơn vị; trong đó chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đoàn kết, thống nhất, phấn đấu xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại

Đoàn kết, thống nhất, phấn đấu xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại

(BKTO) - Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đặt ra đối với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

Tin mới

  • Khơi dậy “sức mạnh mềm” văn hóa, giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức

    Khơi dậy “sức mạnh mềm” văn hóa, giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức

    (BKTO) – Nhằm triển khai thực hiện các định hướng đặt ra từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chiều 05/12 tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề “Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” đã được tổ chức. Tại Diễn đàn, yêu cầu khơi dậy, phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa để tạo động lực phát triển DN đã được các đại biểu tập trung thảo luận.

     14 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201