Thứ Tư, 12/8/2020 - 04:57:11 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

THỨ SÁU, 13/09/2019 19:25:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Chiều 13/9, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do CN. Ninh Trần Nam và CN. Đỗ Hồng Thúy đồng chủ nhiệm.

PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa- Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
 

Ban đề tài trình bày tại buổi nghiệm thu- Ảnh: N.Ly


Theo Ban chủ nhiệm đề tài, trong những năm qua, hoạt động kiểm toán của KTNN đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Ngoài việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, KTNN đã có nhiều kiến nghị có giá trị giúp cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật để hoàn thiện cơ chế quản lý tiền, tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, công tác kiểm toán chỉ mới chú trọng khâu phát hiện, kiến nghị, xử lý sai phạm. Trong khi đó, hiệu lực hiệu quả của công tác kiểm toán phụ thuộc rất lớn vào việc nhận thức và triển khai đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán được xử lý như thế nào. Theo báo cáo của KTNN, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản thất thoát và việc thực hiện các kiến nghị khác trong các kết luận kiểm toán cũng chiếm tỷ lệ không cao. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công tác kiểm toán của KTNN.

Trên cơ sở đó, đề tài đã phân tích làm rõ bản chất, vai trò của kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN, thông qua phân tích thực trạng về công tác thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng các kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa được thực hiện đầy đủ. Qua đó, Ban đề tài đã đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.

Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung của đề tài được chia làm 02 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; Chương 2: Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.
 

Hội đồng nghiệm thu đưa ra ý kiến nhận xét cho Ban đề tài- Ảnh: N.Ly


Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Ban đề tài đã phân tích một cách hệ thống những vấn đề chung về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; đánh giá thực trạng thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; nhận diện được nguyên nhân của kết quả thực hiện kiến nghị trong thời gian từ 2016-2018; đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài cần cân đối các nội dung trình bày trong chương, mục cho phù hợp, đảm bảo hài hòa; đảm bảo tính logic, chặt chẽ về nội dung cũng như hình thức trình bày khoa học, hợp lý. Hội đồng nghiệm thu đã khuyến nghị nhóm tác giả cần bổ sung thêm phần khái niệm về kết luận và kiến nghị; làm bảng so sánh kết quả kiến nghị các năm để làm rõ hơn xu hướng thực hiện kiến nghị qua các năm; phần giải pháp nên bổ sung công khai kết quả kiểm toán trên phương tiện thông tin đại chúng…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dề tài Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao những nỗ lực của Ban đề tài trong việc tìm hiểu, nghiên cứu một đề tài có tính thực tiễn, rất cần thiết cho hoạt động kiểm toán của KTNN. Để hoàn thiện đề tài, Ban đề tài cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, trong đó cần tập trung vào việc chỉnh sửa và hoàn thiện một số tên chương, mục đảm bảo chính xác, logic, gắn kết và cân đối về dung lượng; phân tích, làm rõ thực trạng thực hiện kiến nghị kiểm toán theo 2 phương diện: thực trạng chất lượng các văn bản quy định đã phù hợp chưa và thực trạng thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN; hoàn thiện các giải pháp trên cơ sở gắn với yêu cầu về lý luận và phù hợp với đánh giá thực trạng để đảm bảo phù hợp và logic.

Đề tài xếp loại: Xuất sắc

THÙY LÊ

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201