Thứ Ba, 01/12/2020 - 03:52:47 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hoàn thiện Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính

THỨ SÁU, 23/10/2020 20:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều 23/10, tại Hà Nội, cuộc họp Hội đồng thẩm định Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) chính đã diễn ra dưới sự chủ trì của GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cùng dự có các thành viên trong Hội đồng thẩm định và Ban Biên soạn.

Quan cảnh cuộc họp


Việc xây dựng Chương trình nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hoạt động kiểm toán và kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao để người học vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán cũng như thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của kiểm toán viên chính.

Chương trình bao gồm 192 tiết với 9 chuyên đề: Phân tích báo cáo quyết toán NSNN; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN;  Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của KTV chính.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch KTV, những công chức từ ngành khác mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch KTV đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch KTV; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Theo Ban Biên soạn tài liệu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Tài liệu bồi dưỡng ngạch KTV chính đã được rà soát, nghiên cứu, tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa hơn mục tiêu chung; điều chỉnh một số thuật ngữ cho phù hợp; cập nhật các văn bản pháp luật mới; chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, bài tập tình huống cho từng chuyên đề.

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên kết luận tại cuộc họp


Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản đồng tình với nội dung trong Tài liệu. Đồng thời, để hoàn thiện thêm Tài liệu, Hội đồng kiến nghị thêm một số nội dung: bổ sung nguyên tắc cân đối thu chi; phân tích tính bền vững ngân sách, nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; bám sát Luật Quản lý thuế mới, Luật Quản lý nợ công; phân tích, đánh giá các chính sách thuế và hành vi gian lận thuế phổ biến… Các chuyên đề cần lược bỏ bớt nội dung, văn bản pháp luật cũ, bổ sung bài tập tình huống và cập nhật các quy định, văn bản pháp luật mới nhất.

Kết luận cuộc họp, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - đánh giá cao nỗ lực của Ban Biên soạn trong việc nghiên cứu, soạn thảo và cập nhật các nội dung mới vào Tài liệu. Bên cạnh đó, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu: Ban Soạn thảo tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa một số nội dung theo hướng: khái quát các nguyên lý, nguyên tắc, vấn đề chung; bổ sung các dẫn chứng cụ thể theo từng chuyên đề. Các văn bản pháp luật, quy định của Ngành cần có chú thích, tham chiếu để học viên tiện tra cứu và Tài liệu ngắn gọn hơn; phần mở đầu cần giới thiệu Tài liệu nhằm đảm bảo tính kế thừa các tài liệu trước và nêu nõ các nội dung mới đã được chỉnh sửa, bổ sung.

Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá Tài liệu đạt yêu cầu để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, ban hành trong toàn Ngành./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201