Thứ Tư, 20/01/2021 - 13:50:07 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

THỨ TƯ, 10/07/2019 19:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 10/7, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Phớc- Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã chủ trì Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ KTNN. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, BCH Đảng bộ KTNN.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện đối với các Dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ KTNN.
 

 Bí Thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy KTNN, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, tính đến ngày 30/6, toàn Ngành đã triển khai 126/220 cuộc kiểm toán (đạt 57,2%), kết thúc 108/220 cuộc kiểm toán, phát hành 53/246 báo cáo kiểm toán. 100% các cuộc kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/6 đạt trên 37.500 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, KTNN kiến nghị thu về NSNN trên 9.000 tỷ đồng; giảm chi NSNN 10.076 tỷ đồng và xử lý khác 18.407 tỷ đồng…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác tổ chức cán bộ, hoạt động hợp tác quốc tế, xây dựng và phổ biến pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thông tin - tuyên truyền, nghiên cứu khoa học... cơ bản đảm bảo đúng định hướng, tiến độ và chất lượng đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, BTV Đảng ủy KTNN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng; giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy KTNN đã kết nạp 39 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 41 đảng viên dự bị, cử 12 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 13 đồng chí học lớp đảng viên mới.

Ngoài ra, BTV đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối) xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí, tặng Bằng khen cho 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục và tặng Cờ thi đua cho 1 Đảng bộ đạt Danh hiệu Tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" 5 năm liên tục (2014-2018).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã thành lập 105 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán (trong đó, BTV thành lập 72 chi bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành lập 33 chi bộ). Các chi bộ sinh hoạt tạm thời đã tổ chức hoạt động đúng quy định, phát huy tốt vai trò lãnh đạo đối với hoạt động của từng đoàn kiểm toán. Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2019; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Chương trình KTGS năm 2019, nội dung KTGS tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, của Ngành.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy KTNN xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 26/4/2016  về việc ban hành 4 đề án thuộc Chương trình 2 "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh". Trong đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán.

Đảng ủy cũng sẽ tiếp tục củng cố và kiện toàn cơ sở đảng; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên; đồng thời, triển khai thực hiện công tác KTGS của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN theo Chương trình KTGS năm 2019; tăng cường công tác KTGS ở các cấp ủy đảng; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể cấp ủy và cá nhân, cán bộ, đảng viên vi phạm…
 

Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Hữu Phúc phát biểu tại Hội nghị

Đã có 15 ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị. Các đại biểu đều bày tỏ đồng tình với các dự thảo báo cáo; đồng thời, đóng góp thêm một số ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy KTNN. Trong đó, nổi bật là các ý kiến về hoàn thiện mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; công tác thanh tra của KTNN; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán; đổi mới phương thức tổ chức các cuộc kiểm toán cho phù hợp với thực tế…
 

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc đã ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo đảm bảo sát thực hơn với tình hình. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục chỉ đạo việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác kiểm toán; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; đánh giá chính xác năng lực của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức KTNN để thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ được phù hợp, hiệu quả; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung và tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm khác trong giai đoạn cuối năm...
 
Hệ thống tổ chức cơ sở đảng của KTNN ngày càng được củng cố và hoàn thiện, từ một Đảng bộ cơ sở được thành lập năm 1995 gồm 5 chi bộ trực thuộc với 56 đảng viên; đến nay Đảng bộ KTNN có 34 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có: 14 đảng bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 4 chi bộ cơ sở, 6 chi bộ trực thuộc với hơn 1.500 đảng viên, chiếm 71,7% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Ngành.
 
Tin và ảnh: LÊ HÒA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201