Thứ Năm, 15/4/2021 - 05:20:21 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hướng dẫn kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng

THỨ TƯ, 31/03/2021 19:50:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - KTNN vừa ban hành Hướng dẫn kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng (TCNH) áp dụng cho các đơn vị trực thuộc KTNN, đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kiểm toán lĩnh vực này.

Ảnh minh họa


Hướng dẫn gồm 5 Chương, 19 Điều quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán các tổ chức TCNH do KTNN thực hiện theo 4 bước sau: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Trong hoạt động kiểm toán, nếu có các trường hợp phát sinh khác ngoài quy định tại Hướng dẫn này, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán, tổ chức hoặc cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên kiểm toán nhà nước phải báo cáo kiểm toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN xem xét, quyết định. 

Hướng dẫn được áp dụng cho các đơn vị trực thuộc KTNN, các đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các cuộc kiểm toán đối với các đơn vị là các tổ chức TCNH.

Cũng theo Hướng dẫn, khi thực hiện cuộc kiểm toán các tổ chức TCNH, đoàn kiểm toán và các thành viên của đoàn kiểm toán phải tuân thủ các quy định tại Quy trình kiểm toán của KTNN và các quy định tại Hướng dẫn này.

Tùy theo đặc điểm, tính chất của từng cuộc kiểm toán, đoàn kiểm toán có thể áp dụng các nội dung kiểm toán như: kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động hoặc kết nhiều loại hình kiểm toán khác nhau.

Ban hành kèm theo Hướng dẫn là các phụ lục quy định chi tiết nội dung, phương pháp, thủ tục kiểm toán một số nội dung đặc thù đối với Ngân hành Nhà nước, ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, DN kinh doanh bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201