Thứ Ba, 9/3/2021 - 07:17:42 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kế hoạch kiểm toán 2019 và những đổi mới mang tính đột phá

THỨ HAI, 28/01/2019 15:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Để những thành công vượt bậc của năm 2018 tiếp tục nối dài, năm 2019 KTNN đã nỗ lực xây dựng một kế hoạch kiểm toán (KHKT) với nhiều nội dung đổi mới. Bởi, đây chính là năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, năm đầu tiên KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN.

Giảm đầu mối để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán

Khác với năm 2018, trong năm 2019, KTNN sẽ giảm 20% số lượng, đầu mối, đơn vị được kiểm toán để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán, đẩy mạnh việc kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. Theo đó, KTNN sẽ thực hiện 190 cuộc kiểm toán, giảm 66 cuộc so với năm 2018. 

 Với 190 cuộc kiểm toán này, KTNN đã lựa chọn các đơn vị, đầu mối thể hiện được những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. 

 Về lĩnh vực NSNN, KTNN sẽ tập trung kiểm toán việc cơ cấu lại NSNN, khu vực công theo chủ trương Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về quản lý tài chính công năm 2018 và giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung kiểm toán các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BOT, BT), dự án phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. 

 Về lĩnh vực DN và các tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN lựa chọn những ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018, kết hợp với việc đánh giá công tác cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, KTNN thực hiện kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng, nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.   

Năm 2019, KTNN lựa chọn kiểm toán 5 chuyên đề có rủi ro kiểm toán cao; tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí NSNN; các vấn đề, chủ đề được dư luận xã hội quan tâm. Đó là: Chuyên đề “Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2016-2018”; Chuyên đề “Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập giai đoạn 2016-2018”; Chuyên đề “Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu”; Chuyên đề “Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”; Chuyên đề “Việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT”.

Ngoài ra, KTNN cũng lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có phạm vi phù hợp tại các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán, nhằm đánh giá tính hiệu lực trong việc thực hiện các chương trình, dự án; tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý và sử dụng kinh phí. Các cuộc kiểm toán này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực của các KTNN chuyên ngành, khu vực, đồng thời cũng làm cơ sở để đánh giá, nhân rộng thành các cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi rộng trong các năm sau.

Triển khai đồng bộ những giải pháp mang tính đột phá

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán năm 2019,  Đảng ủy, Ban cán sự, lãnh đạo KTNN cùng toàn thể công chức, người lao động trong Ngành đã thảo luận, phân tích và đánh giá công khai trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm triển khai nhiệm vụ kiểm toán năm 2019 đạt chất lượng cao nhất.  

Bên cạnh việc giảm đầu mối kiểm toán, nhiều giải pháp mới, có tính đột phá cũng được KTNN tổ chức triển khai đồng bộ, như: thí điểm hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, trong đó, các KTNN chuyên ngành, khu vực sẽ hoán đổi các nhiệm vụ kiểm toán tương đồng tại các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của mình; tổ chức rà soát đối chiếu danh mục đơn vị được kiểm toán với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng; ban hành sớm danh mục, đầu mối, đơn vị được kiểm toán chi tiết để giảm trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán...

Năm 2019, KTNN cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của từng cấp quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng đối với các đoàn kiểm toán.

Với các cuộc kiểm toán chuyên đề - một trong những trọng tâm kiểm toán của năm nay - KTNN đã có nhiều giải pháp về ban hành chuẩn mực, quy trình, đề cương kiểm toán, tổ chức bộ máy và lập kế hoạch kiểm toán để triển khai thực hiện. Lãnh đạo KTNN đã yêu cầu các KTNN chuyên ngành, khu vực phải nâng cao chất lượng và tiến độ xây dựng các đề cương kiểm toán toàn ngành và kiểm toán chuyên đề có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, đầu mối được kiểm toán; đảm bảo cho tất cả các kiểm toán viên (KTV) được tập huấn, đào tạo kỹ trước khi triển khai kiểm toán.

Theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 1842/KTNN-TH về việc hướng dẫn xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2019, các KTNN chuyên ngành, khu vực cần tuân thủ triệt để quy định về lồng ghép các cuộc kiểm toán, đảm bảo nguyên tắc mỗi năm KTNN chỉ kiểm toán một lần tại một đơn vị về một nội dung, đặc biệt là đối với những KTNN chuyên ngành, khu vực có thực hiện hoán đổi đơn vị và địa bàn kiểm toán.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bố trí thời gian và nhân lực hợp lý cho các đoàn kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, đoàn kiểm toán việc quản lý tài chính công, tài sản công của các Bộ, cơ quan T.Ư để thực hiện 5 nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề chung của toàn Ngành.

Các đơn vị cũng cần sắp xếp số công chức có đủ năng lực nhưng không tham gia từng đợt kiểm toán thực hiện công tác tham mưu giúp thủ trưởng điều hành hoạt động của đơn vị, đặc biệt là hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán. Không bố trí công chức, KTV vi phạm kỷ luật (từ hình thức kiểm điểm trở lên) trong năm 2018 tham gia đoàn kiểm toán. 

Năm 2019, KTNN tiếp tục phát động phong trào thi đua nhằm tôn vinh các cuộc kiểm toán chất lượng vàng trong toàn Ngành; phát hiện, động viên, ghi nhận và biểu dương kịp thời các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và KTV có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để các đơn vị trực thuộc KTNN nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy sáng tạo và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

NGUYÊN SƠN
Theo Báo Kiểm toán số 04 ra ngày 24-01-2019

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

    Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

    (BKTO) - Hôm nay (8/3), Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng (VNVC) bắt đầu thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

     20 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201