Chủ Nhật, 7/3/2021 - 00:03:42 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Khởi động cuộc kiểm toán hợp tác về quản lý nguồn nước sông Mê Công

THỨ HAI, 21/12/2020 12:10:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Theo kế hoạch, sáng 22/12, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam - Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021 - sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến khởi động triển khai cuộc kiểm toán hợp tác việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công.

Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp khởi động triển khai cuộc kiểm toán hợp tác việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công diễn ra vào ngày 22/12, trước đó, ngày 04/12, các SAI đã họp trực tuyến cấp kỹ thuật để  thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng 


Tham dự cuộc họp, ngoài đại diện lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) tham gia cuộc kiểm toán (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan) còn có: SAI Trung Quốc (Tổng Thư ký ASOSAI, Chủ tịch Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của ASOSAI), SAI Malaysia (Chủ tịch Uỷ ban Chia sẻ kiến thức ASEANSAI); các chuyên gia đến từ Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), Ngân hàng Thế giới (WB), SAI Indonesia.

Trong khuôn khổ của cuộc họp, 3 SAI tham gia cuộc kiểm toán là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar sẽ ký kết Tuyên bố Cam kết kèm theo Điều khoản tham chiếu cuộc kiểm toán hợp tác về quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công (ToR). Đây là bản thỏa thuận chung để xác nhận sự hợp tác giữa SAI Việt Nam với SAI Myanmar, SAI Thái Lan và mối quan hệ phối hợp giữa các bên tham gia cuộc kiểm toán. Trên cơ sở đó, Điều khoản tham chiếu thống nhất những nguyên tắc chung về mục tiêu, nội dung, tiêu chí, phạm vi, cơ chế phối hợp và Kế hoạch hành động thực hiện cuộc kiểm toán vì giá trị và lợi ích chung của các SAI tham gia theo luật pháp, chuẩn mực quốc gia, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo dự thảo Điều khoản tham chiếu, KTNN Việt Nam với tư cách là SAI chủ trì chịu trách nhiệm điều phối cuộc kiểm toán; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho cuộc kiểm toán và kết nối giữa các SAI tham gia nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng của cuộc kiểm toán; giám sát việc tuân thủ tiến độ công việc trong Kế hoạch hành động. Các SAI tham gia có trách nhiệm phối hợp với SAI chủ trì và các chuyên gia tư vấn để thực hiện hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ cuộc kiểm toán. Cuộc kiểm toán sẽ có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia đến từ WB, CAAF, SAI Indonesia.

Cuộc kiểm toán hợp tác giữa 3 SAI nói trên được thông qua tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 (tháng 7/2020). Đây là đề xuất của KTNN Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa các SAI thành viên ASOSAI thuộc khu vực Đông Nam Á để góp phần thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội tại Đại hội ASOSAI 14 về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững, Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021. Trên cơ sở đề xuất của KTNN Việt Nam và tham vấn của các bên liên quan, 3 SAI đã đi đến thống nhất lựa chọn chủ đề của cuộc kiểm toán hợp tác: “Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Trước đó, nhằm chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp khởi động triển khai kiểm toán hợp tác này, KTNN Việt Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật với sự tham gia của các SAI Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và Indonesia; các chuyên gia của WB, CAAF. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về Điều khoản tham chiếu, kế hoạch, chương trình đào tạo và đi đến thống nhất nội dung, chương trình cuộc họp khởi động. Các ý kiến đóng góp đã được KTNN Việt Nam tiếp thu, tổng hợp để hoàn chỉnh các tài liệu liên quan nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc họp khởi động triển khai cuộc kiểm toán hợp tác diễn ra vào sáng mai, 22/12./.

THÀNH ĐỨC - THÙY LÊ 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201