Chủ Nhật, 16/6/2019 - 11:57:17 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

THỨ SÁU, 04/01/2019 11:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 03/01, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.


Đề tài “Phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do KTNN thực hiện” do ThS. Nguyễn Tuấn Anh và KS. Võ Sỹ Nam (KTNN chuyên ngành V) đồng Chủ nhiệm được kết cấu thành 3 chương. Trong đó, Chương 1, cơ sở lý luận của phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2, thực trạng phân tích đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 3, Định hướng và giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, Đề tài có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn; hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, định hướng xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá... để từ đó tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất một số định hướng, kiến nghị với cơ quan KTNN trong thời gian tới.

Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội” do ThS. Phan Văn Thường (KTNN khu vực 2) và TS. Nguyễn Hữu Hiểu (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) đồng Chủ nhiệm. Đề tài được kết cấu thành 3 chương; cụ thể, Chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản về sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội; Chương 2, thực trạng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội Việt Nam; Chương 3, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội.

Đề tài đã hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán; việc tổ chức hoạt động kiểm toán NSNN và sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội; đồng thời đề xuất hệ thống các giải pháp về phía Quốc hội và phía KTNN để nâng cao chất lượng thông tin, cung cấp và sử dụng thông tin kết quả kiểm toán NSNN của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao sự cố gắng của các Ban chủ nhiệm trong việc thực hiện đề tài. Tuy nhiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các Ban chủ nhiệm cần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng; biên tập, bố cục, kết cấu lại các đề mục hợp lý; tiếp tục cập nhật các thông tin đầy đủ, chính xác cho đến thời điểm nghiệm thu để các đề tài mang tính thực tiễn và hợp lý hơn.

LÊ HÒA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312