Chủ Nhật, 9/8/2020 - 03:27:51 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015

THỨ NĂM, 24/01/2019 09:45:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều 23/01, tại trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh đã chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức hội thảo về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định 139/QĐ-KTNN thành lập Ban tổ chức hội thảo về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, gồm 16 thành viên, do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh làm Trưởng ban; các thành viên gồm: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, lãnh đạo Văn phòng KTNN, lãnh đạo KTNN các khu vực I, V,VIII và một số công chức Vụ Pháp chế, công chức KTNN khu vực I, V, VIII.
 

Quang cảnh cuộc họp- Ảnh: Thanh Hà

Theo Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2019, KTNN sẽ tổ chức 03 hội thảo tại Hà Nội, Lâm Đồng và Cần Thơ. Thành phần tham dự các hội thảo gồm: đại diện các cơ quan của Quốc hội; đại diện các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương; Hội Kế toán- kiểm toán Việt Nam, một số trường đại học, nhà khoa học và một số DN.

Việc tổ chức hội thảo nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tranh thủ ý kiến các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà quản lý, các cá nhân, tổ chức có liên quan về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, để tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung các hội thảo tập trung bàn thảo, đánh giá các vấn đề về: Đối tượng kiểm toán của KTNN (hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công); phạm vi kiểm toán của KTNN qua kiểm toán việc chấp hành nghĩa vụ về thuế; việc tổ chức thực hiện kiểm toán lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghệ thông tin; xác định giá trị DN; giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính...; mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động Kiểm toán nhà nước (thanh tra, kiểm tra…); nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của KTNN, kiểm toán viên nhà nước; tiêu chuẩn các ngạch kiểm toán viên nhà nước; kiến nghị, khiếu nại trong hoạt động kiểm toán của KTNN; xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; đánh giá kiến nghị, sửa đổi về các quy định khác của Luật KTNN hiện hành.

Tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phân công cụ thể, chi tiết, rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Tổ chức hội thảo; phối hợp với các đơn vị KTNN khu vực chủ động triển khai sớm việc lên danh sách khách mời tham dự hội thảo, gửi giấy mời, đặt bài tham luận tại hội thảo cũng như công tác hậu cần… nhằm tổ chức các hội thảo thành công, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201