Thứ Ba, 11/8/2020 - 11:09:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tham dự Đại hội INTOSAI XXIII

THỨ TƯ, 18/09/2019 10:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Nhận lời mời của Chủ tịch KTNN Liên bang Nga Aleksei Kudrin, Đoàn đại biểu của KTNN Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành dẫn đầu sẽ tham dự Đại hội Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) lần thứ XXIII tại Liên bang Nga, từ ngày 23 - 28/9.

KTNN Việt Nam tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ XXIII với tư cách là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thể hiện vai trò dẫn dắt và trách nhiệm đối với ASOSAI nói riêng và cộng đồng kiểm toán thế giới nói chung, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của KTNN Việt Nam trong cộng đồng kiểm toán công thế giới.


Đoàn cán bộ cao cấp của KTNN Việt Nam tham dự đại hội INTOSAI lần thứ 22 tại UAE
 
Tham gia Đoàn đại biểu KTNN tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ XXIII tại Liên bang Nga có: Ông Trần Kim Lộc- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Ông Mai Vinh- Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II; Ông Phạm Thanh Sơn- Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII; Ông Phan Văn Thường- Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực II; Ông Lê Quý Hưng- Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực III; Ông Lưu Trường Kháng- Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI…

Kể từ khi là thành viên chính thức của INTOSAI từ tháng 7/1996, KTNN Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các hoạt động của INTOSAI; chủ động học tập kinh nghiệm và thông lệ tốt của INTOSAI về các lĩnh vực như: kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và kiểm toán các Mục tiêu phát triển bền vững. KTNN Việt Nam cũng đã tham gia nhiều hoạt động chuyên môn của INTOSAI như: Chương trình lập kế hoạch chiến lược Cơ quan Sáng kiến phát triển (IDI)- ASOSAI từ năm 2012-2014; Chương trình Sáng kiến thực hiện các chuẩn mực quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAI) năm 2012-2013; Hội nghị lần thứ hai và thứ ba của Nhóm công tác về Kiểm toán ngành khai khoáng 2015- 2016; Chuỗi Hội thảo sáng tạo của IDI năm 2018; Hội nghị lần thứ tư của Nhóm công tác về Kiểm toán ngành khai khoáng tháng 5/2019 tại Philippines và Hội nghị lần thứ 19 của Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường tháng 8/2019 tại Thái Lan.

Trên cơ sở chiến lược phát triển và nhu cầu thực tiễn của Ngành, trong thời gian tới, KTNN Việt Nam định hướng tham gia sâu vào các hoạt động chuyên môn của INTOSAI thông qua ứng cử trở thành thành viên Ban Điều hành của Nhóm công tác về Kiểm toán khai khoáng và thành viên chính thức của Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường; tham gia hoạt động đào tạo và hội thảo chia sẻ kiến thức của các Nhóm công tác về Kiểm toán dữ liệu lớn và công nghệ thông tin, tác động của khoa học và công nghệ vào kiểm toán.

ĐỨC HIẾU

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201