Chủ Nhật, 7/3/2021 - 21:23:43 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN chuyên ngành Ib: Nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên về phương pháp tiếp cận rủi ro, trọng yếu kiểm toán

THỨ BA, 26/01/2021 20:25:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2021 và trên cơ sở các lĩnh vực kiểm toán theo nhiệm vụ được giao, KTNN chuyên ngành Ib đã xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình tự đào tạo năm 2021.

KTNN chuyên ngành Ib tổ chức tự đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực cho kiểm toán viên


Theo kế hoạch, Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 21 đến 27/01, bao gồm các nội dung:

Tập huấn, quán triệt mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo văn bản hướng dẫn của KTNN, các vấn đề cần lưu ý khi triển khai kiểm toán năm 2021 đối với KTNN chuyên ngành Ib, tổ chức các đoàn kiểm toán trong năm 2021 và một số quy định quản lý hoạt động kiểm toán năm 2021 của Ngành.

Tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc KTNN chuyên ngành Ib với các chuyên đề: Nội dung, phương pháp xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán đối với lĩnh vực Công an gắn với chuẩn mực kiểm toán và kỹ năng kiểm toán đối với một số nội dung, sai sót thường gặp.

Nội dung, phương pháp xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán đối với lĩnh vực tài chính Đảng gắn với chuẩn mực kiểm toán và kỹ năng kiểm toán đối với một số nội dung, sai sót thường gặp; kiểm toán Quỹ dự trữ tài chính của Đảng.

Xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ năng kiểm toán tổng hợp đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm toán các dự án mua sắm trong ngành công an. 

Các nội dung về quy trình kiểm toán chấp hành dự toán thu, chi NSNN theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với việc lập, giao, phân bổ, điều hành NSNN năm 2020; những nội dung sai sót thường gặp trong quá trình kiểm toán và những nội dung cần lưu ý khi kiểm toán công tác chấp hành quy định trong việc lập dự toán NSNN các đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib các năm qua...

Cơ cấu tổ chức, điều hành ngân sách; nội dung, phương pháp xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán đối với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gắn với nội dung chuẩn mực kiểm toán.

Bà Thái Thị Lan - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib - cho biết: Hằng năm, bên cạnh việc cử cán bộ, kiểm toán viên tham gia các khóa đào tạo của Ngành và học bổ sung các chứng chỉ ngoài Ngành…, KTNN chuyên ngành Ib còn chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch tự đào tạo tập huấn nghiệp vụ tại đơn vị. Các chương trình tập huấn nội bộ hướng tới mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, tập trung nhìn nhận lại kết quả hoạt động trong năm trước để đánh giá những hạn chế, vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm toán, giải đáp vướng mắc, thảo luận, thống nhất phương hướng tháo gỡ.

So với các năm trước, Chương trình tự đào tạo, tập huấn năm 2021 của KTNN chuyên ngành Ib chú trọng nội dung kiểm tra, phương pháp tiếp cận rủi ro, trọng yếu kiểm toán. Trong đó, tập huấn chuyên sâu về cách tiếp cận để đánh giá tình hình lập, giao, phân bổ dự toán, thực hiện dự toán NSNN. Đặc biệt, các chuyên đề đi sâu phân tích phương pháp kiểm tra cơ sở lập, thuyết minh về cơ sở lập, giao, phân bổ dự toán NSNN tại lĩnh vực kiểm toán do đơn vị chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, các giảng viên là lãnh đạo, kiểm toán viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài đơn vị cũng chú trọng chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các nội dung mang tính đặc thù, các văn bản chính sách mới được ban hành; những lưu ý khi kiểm toán năm 2021 đối với niên độ ngân sách năm 2020 tại các lĩnh vực tài chính Đảng, an ninh năm 2021. Đồng thời, Chương trình tự đào tạo còn giúp kiểm toán viên tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức, đặc thù quản lý NSNN tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đây là nhiệm vụ kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao bổ sung cho Chuyên ngành Ib từ năm 2021.

“Chương trình tự đào tạo, tập huấn của KTNN chuyên ngành Ib luôn theo hướng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trên tinh thần “cầm tay chỉ việc” giúp cho các kiểm toán viên có cơ hội bổ sung kỹ năng, cập nhật thêm kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn để tham gia hoạt động kiểm toán đạt kết quả cao nhất” - lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib chia sẻ.

Ngoài các chuyên đề tập huấn lần này, trước và sau thời gian khảo sát, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ib sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn theo Đoàn kiểm toán nhằm quán triệt các chỉ thị của Tổng Kiểm toán Nhà nước liên quan đến hoạt động công vụ; Quy chế hoạt động Đoàn kiểm toán; Quy chế ứng xử của kiểm toán viên nhà nước; nội dung chủ yếu, mục tiêu, trọng tâm và các nội dung liên quan đến các cuộc kiểm toán năm 2021./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết