Thứ Hai, 3/8/2020 - 16:52:22 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN tổ chức phổ biến về Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

THỨ TƯ, 05/06/2019 13:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Ngày 4/6, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên của các đơn vị: KTNN chuyên ngành Ia, Ib, III, IV, V và KTNN các khu vực, các đơn vị sự nghiệp.

Báo cáo viên tại Hội nghị là TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi- Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và TS. Hoàng Anh Tuyên- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (KTNN) Đặng Văn Hải- đơn bị chủ trì tổ chức Hội nghị cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng đã được KTNN phổ biến, tuyên truyền từ cuối năm 2018, tuy nhiên, do những nội dung gắn với hoạt động của KTNN trong Luật Phòng, chống tham nhũng cũng được đề cập trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự nên KTNN đã  đưa 3 Luật vào nội dung tập huấn lần này.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt công chức, viên chức, kiểm toán viên tại đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ, tích cực để buổi tập huấn đạt được kết quả cao nhất.
 

Công chức, viên chức, kiểm toán viên tham gia Hội nghị


Tại buổi tập huấn, TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Theo đó, so với Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng được sửa đổi năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều, được bổ sung nhiều vấn đề mới, như một số nguyên tắc về kiểm soát xung đột lợi ích, thiết lập cơ quan độc lập về kiểm soát tài sản, thu nhập, yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, mở rộng yêu cầu PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu…
 

TS. Nguyễn Quỳnh Chi phổ biến nội dung có liên quan đến hoạt động của KTNN trong Luật Phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị


Liên quan đến hoạt động kiểm toán, TS. Nguyễn Quỳnh Chi lưu ý các học viên một số nội dung của Điều 60- Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán; Điều 61- Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Điều 62- Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán; Điều 63- Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Điều 64- Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tiếp đó, TS. Hoàng Anh Tuyên đã phổ biến về các quy định đáng chú ý của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, đặc biệt là các quy định có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.

Theo kế hoạch, ngày 5/6, nội dung tập huấn về Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục được triển khai cho các cán bộ, công chức, Kiểm toán viên của các đơn vị tham mưu, Văn phòng Đảng- Đoàn thể, các KTNN chuyên ngành II, VI, VII.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201