Thứ Ba, 9/3/2021 - 07:48:55 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nâng cao trách nhiệm và chất lượng lập danh mục kiểm toán chi tiết trong xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2020

CHỦ NHẬT, 03/11/2019 22:00:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Ngày 01/11, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Công điện về việc nâng cao trách nhiệm và chất lượng lập danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Thời gian qua, KTNN đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT). Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, KHKT đã đổi mới việc xác định danh mục đơn vị được kiểm toán, trong đó xác định danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án dự kiến kiểm toán chi tiết đối với từng cuộc kiểm toán ngay từ khâu xây dựng KHKT năm và chủ động thông báo đến các cơ quan, đơn vị được kiểm toán để góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
 

Cần tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán- (Ảnh minh họa)- Nguồn: ACA

Tuy nhiên, công tác xây dựng danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán tại một số đơn vị trong ngành còn hạn chế, chất lượng thấp, đặc biệt là việc thu thập thông tin về dự án kiểm toán chi tiết chưa đầy đủ, chính xác và thống nhất, dẫn đến còn đưa vào KHKT chi tiết các dự án chưa có khối lượng thực hiện; trùng lặp, chồng chéo với cơ quan thanh tra, kiểm tra bên ngoài hoặc với các dự án đã kiểm toán... nên phải điều chỉnh nhiều.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quyết liệt chỉ đạo xây dựng danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng, sát hợp. Cụ thể như sau:

Một là, nâng cao chất lượng, trách nhiệm ngay từ khâu lập KHKT năm, phù hợp với nguồn lực của đơn vị, cân đối hài hòa giữa KHKT với kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo của KTNN, đặc biệt là cân đối thời gian triển khai, kết thúc và phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Luật KTNN phù hợp với thời gian đại hội Đảng các cấp của KTNN trong năm 2020.

Hai là, thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN ngày 21/3/2017 của Tổng KTNN về quy định lập, thẩm định và ban hành KHKT năm của KTNN; Công văn số 739/KTNN-TH ngày 14/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng KHKT năm 2020; đặc biệt đẩy nhanh việc xác định chính xác, đầy đủ các đầu mối, đơn vị, dự án được kiểm toán chi tiết đối với từng cuộc kiểm toán.

Ba là, tập trung khảo sát, thu thập và trao đổi thông tin chính xác nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo về phạm vi, đối tượng kiểm toán giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra với KTNN và giữa các đơn vị trong ngành, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phải điều chỉnh đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán trong quá trình thực hiện.
 

Cần tập trung khảo sát, thu thập và trao đổi thông tin chính xác (Ảnh minh họa)- Nguồn: FUTU1

Bốn là, việc xác định danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán chi tiết đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng, với sự tham gia kiểm toán của nhiều đơn vị trong ngành được thực hiện theo nguyên tắc: Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xây dựng đề cương kiểm toán để các KTNN chuyên ngành, khu vực thực hiện; Các KTNN chuyên ngành chỉ lựa chọn các đơn vị, đầu mối, dự án do các bộ, ngành quản lý và quyết toán vào ngân sách trung ương để kiểm toán; Các KTNN khu vực chỉ lựa chọn kiểm toán các đơn vị, đầu mối, dự án do địa phương quản lý và được quyết toán kinh phí vào ngân sách địa phương để kiểm toán lồng ghép trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương theo đề cương đã duyệt.

Trong Công điện, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực và các đơn vị có liên quan tập trung thời gian, nhân lực phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp để xây dựng KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng, thiết thực và sát hợp, trong đó các KTNN chuyên ngành, khu vực gửi đầy đủ KHKT của đơn vị kèm theo danh mục đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết về Vụ Tổng hợp trước ngày 08/11/2019 để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.

 PHÚC KHANG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

    Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

    (BKTO) - Hôm nay (8/3), Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng (VNVC) bắt đầu thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

     20 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201