Thứ Năm, 13/8/2020 - 11:49:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Phát huy truyền thống đoàn kết, rèn tâm, luyện tài để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

THỨ SÁU, 01/12/2017 10:00:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập KTNN khu vực VIII

Thưa Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ngày 12/12/2017 đánh dấu mốc KTNN khu vực VIII tròn 10 năm xây dựng và phát triển. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động và những thành tích trên chặng đường đã qua của đơn vị?

- Là người luôn theo dõi sát sao từng bước tiến của KTNN khu vực VIII, tôi thấy rằng, 10 năm qua đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành trên các mặt công tác, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của KTNN. 

 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, một trong những thành tựu đáng chú ý là KTNN khu vực VIII đã đào tạo, rèn luyện được một đội ngũ công chức, Kiểm toán viên có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và kỹ năng chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của đơn vị có năng lực quản lý, điều hành, quy tụ được cấp dưới; đa số trưởng thành từ thực tiễn hoạt động kiểm toán nên đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao. 

KTNN khu vực VIII là một trong những đơn vị có tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao của Ngành. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của đơn vị luôn chăm lo, coi trọng việc xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, nền nếp, thân thiện; thường xuyên củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động. 

Trên cơ sở đoàn kết thống nhất, phối hợp công tác tốt trong toàn đơn vị, KTNN khu vực VIII đã tạo dựng được uy tín với các địa phương và đơn vị được kiểm toán, góp phần củng cố mối quan hệ và nâng cao vị thế của KTNN. Đồng thời, đơn vị cũng đáp ứng tốt yêu cầu của Ngành về chia sẻ nhân lực có chất lượng tới các đơn vị khác. Tính đến nay, đã có 20 công chức, Kiểm toán viên của KTNN khu vực VIII được Tổng Kiểm toán Nhà nước điều động, tăng cường đến các đơn vị trong Ngành. 
 
Tập thể công chức, người lao động KTNN khu vực VIII

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước ghi nhận như thế nào về những nỗ lực của KTNN khu vực VIII trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán khi đơn vị luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm?

- Bám sát những mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành, KTNN khu vực VIII luôn xác định nâng cao chất lượng kiểm toán là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, những năm qua, đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán và đã đạt được những kết quả khả quan. Theo đó, công tác xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán từng cuộc kiểm toán luôn được đơn vị chú trọng. Đồng thời, KTNN khu vực VIII cũng mạnh dạn đề xuất những chủ đề kiểm toán mới, đáng chú ý như kiểm toán chuyên đề khoáng sản, kiểm toán hoạt động chuyển giá… Căn cứ kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt, các Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực VIII đã chủ động tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, kịp thời phát hiện các vấn đề mới nổi cộm để xác định đúng và đầy đủ mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Công tác bố trí nhân sự của các Đoàn kiểm toán luôn được bàn bạc công khai, minh bạch, thống nhất trong toàn đơn vị ngay từ đầu năm.
 
Ghi nhận những thành tích của KTNN khu vực VIII, lãnh đạo KTNN đã tặng Cờ thi đua (năm 2012, 2015), Bằng khen (năm 2016) cho tập thể đơn vị và 8 lượt tập thể cấp phòng. 

Đảng bộ KTNN khu vực VIII liên tục được Đảng uỷ KTNN công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh", 2 lần được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Về thành tích cá nhân, đã có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều lượt công chức được Tổng Kiểm toán Nhà nước công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành và tặng Bằng khen...

Về công tác kiểm toán, đối với kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, các Đoàn kiểm toán đã chú trọng kiểm toán tổng hợp và chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách, phục vụ việc phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND tỉnh. Đối với lĩnh vực kiểm toán DNNN, đơn vị đã chú trọng đi sâu vào các nội dung phức tạp và trọng yếu như kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ - công ty con, kiểm toán các hoạt động đầu tư của DN, đánh giá thực trạng tài chính DN. Trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị tập trung kiểm toán đánh giá công tác quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư của dự án. Bên cạnh đó, 2 năm gần đây, đơn vị đã thực hiện kiểm toán 3 dự án đầu tư theo hình thức BOT, kết quả kiểm toán đã chỉ ra sai sót, bất cập trong việc xác định thời gian thu phí, cự ly đặt trạm thu phí…

Tôi đánh giá cao việc sau mỗi cuộc kiểm toán, đơn vị đều rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo. Hơn nữa, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với HĐND, UBND các tỉnh trong các khâu của quá trình kiểm toán, nhờ đó, mối quan hệ với các địa phương ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, KTNN khu vực VIII cũng là một trong những đơn vị trong Ngành có kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hằng năm đạt tỷ lệ khá cao, từ 85% trở lên; hầu như không có khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán. 

Xin Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vui lòng chia sẻ về những định hướng của lãnh đạo Ngành đối với KTNN khu vực VIII trong giai đoạn phát triển tới?

- Theo định hướng của Ngành, KTNN khu vực VIII đang hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Để có thể gặt hái thành công trong giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng KTNN khu vực VIII cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp. Trước hết, đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đơn vị cần bám sát các mục tiêu kiểm toán hằng năm của KTNN để chỉ đạo đổi mới việc lập kế hoạch và triển khai kiểm toán theo phương pháp đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. Đồng thời, tiếp tục phát huy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán.

Một trong những giải pháp hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng kiểm toán đó là cần tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp công tác hiệu quả với các đơn vị trong Ngành; tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị được kiểm toán trên địa bàn khu vực. Đặc biệt, với các tỉnh trên địa bàn kiểm toán, cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo và giám sát của địa phương; đồng thời, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình kiểm toán…

Bước sang giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng rằng tập thể công chức, Kiểm toán viên, người lao động KTNN khu vực VIII sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo; yêu Ngành, yêu nghề; rèn tâm, luyện tài phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để trở thành một đơn vị mạnh trong Ngành, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KTNN.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước!
 

KTNN khu vực VIII được thành lập theo Quyết định số 12/2007/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, có trụ sở đóng tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện đơn vị có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Qua 10 năm, KTNN khu vực VIII đã thực hiện 54 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 3.928 tỷ đồng; gồm tăng thu, giảm chi NSNN 1.562 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 2.366 tỷ đồng.

Quan trọng hơn, KTNN khu vực VIII đã tư vấn giúp các địa phương, đơn vị được kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý tài chính - ngân sách; khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; giúp HĐND các cấp giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách ở địa phương.

Đồng thời, KTNN khu vực VIII đã kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhiều văn bản quản lý tài chính - ngân sách. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hằng năm đều đạt từ 85% trở lên.

 

HỒNG THOAN (thực hiện)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

(BKTO) - Trên cơ sở Tờ trình của KTNN, ý kiến của cơ quan thẩm tra và các ý kiến thảo luận tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc đối với Dự thảo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201