Thứ Hai, 02/8/2021 - 21:57:27 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đưa Đảng bộ phát triển vững mạnh

THỨ SÁU, 29/05/2020 20:59:09 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Đại hội Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 29/5.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành (thứ tư, từ trái sang) chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II
nhiệm kỳ 2020-2025


Theo Báo cáo chính trị của Đảng bộ KTNN chuyên ngành II khóa III trình Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN giao hằng năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp cho mỗi đảng viên và quần chúng. Nhờ làm tốt công tác này, nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình chính trị, tư tưởng của đảng viên, công chức trong đơn vị luôn ổn định, an tâm công tác. Đơn vị không có đảng viên, công chức vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. Công tác phê bình và tự phê bình được thực hiện tốt theo các nội dung, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy KTNN, đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường xuyên. Qua học tập, rèn luyện, ý thức của đảng viên, công chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng cũng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Đảng ủy đã chỉ đạo 7 chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy định của Điều lệ đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng tốt hơn, phát huy được trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng ủy đơn vị đã trình Đảng ủy KTNN xét kết nạp được 12  đảng viên mới; trình Đảng ủy KTNN đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí, Huy hiệu 35 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí.

Bên cạnh đó, các công tác: kiểm tra, giám sát của Đảng; dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc bám sát mục tiêu, trọng tâm, nội dung kế hoạch kiểm toán năm của Ngành để triển khai xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị; quán triệt các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của KTNN; tổ chức học tập chuyên môn nghiệp vụ, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện 74 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính: 16.479,5 tỷ đồng, đồng thời chỉ ra những bất cập và kiến nghị hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ;  tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị tham mưu và các đơn vị được kiểm toán trong hoạt động kiểm toán và các mặt công tác khác cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ đề ra mục tiêu công tác nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035”.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, Báo cáo chính trị cũng nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ như: tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo quy định của Luật KTNN; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập kế hoạch năm và kế hoạch tổng quát cho từng cuộc kiểm toán; xác định đúng trọng tâm, mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm toán theo định hướng của Ngành, lựa chọn đơn vị đầu mối kiểm toán phù hợp với trọng tâm kiểm toán, đặc biệt là các cuộc kiểm toán chuyên đề.
 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thành bày tỏ sự nhất trí với Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời ghi nhận: Trong nhiệm kỳ qua, toàn thể Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dẫn kết quả kiến nghị xử lý tài chính và các kiến nghị khác của đơn vị, đồng chí Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh: Những kết quả kiểm toán của KTNN chuyên ngành II đã tạo được tác động xã hội rất lớn, tích cực, góp phần nâng tầm vị thế của KTNN trước Chính phủ, Quốc hội. Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết cao; ý thức chính trị, tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả của Đảng bộ. 
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội


Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Quang Thành yêu cầu Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy để đưa Đảng bộ phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Mai Vinh - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước và khẳng định toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 7 đồng chí, đồng chí Đoàn Chiến Thắng - Phó Kiểm toán trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

ASEANSAI tiếp tục bầu KTNN Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2023

ASEANSAI tiếp tục bầu KTNN Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2023

(BKTO) - Trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 6, KTNN Việt Nam tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2022-2023.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201