Thứ Năm, 15/4/2021 - 05:31:52 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho các kiểm toán viên theo từng cấp độ

THỨ HAI, 01/03/2021 11:10:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 01/3, tại Hà Nội và Cửa Lò (Nghệ An), Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng các lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán theo từng cấp độ cho công chức, kiểm toán viên của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3


Đại diện Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho biết, việc tổ chức các lớp học là cần thiết trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán của KTNN. Để khóa học đạt kết quả cao, lãnh đạo Trường đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các giảng viên dựa trên chương trình đào tạo và kiến thức, chia sẻ nhiều kinh nghiệm để giúp các học viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 dành cho các công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có trên 9 năm kinh nghiệm diễn ra từ ngày 01 đến 06/3, với các chuyên đề: Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình; Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; Phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro thuộc lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán DN cấp độ 1 với các đối tượng tham gia là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán DN có từ 1-3 năm kinh nghiệm diễn ra từ ngày 01 đến 11/3, bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về quy trình kiểm toán DN; Kỹ năng kiểm toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán; Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cấp độ 2 được tổ chức tại chi nhánh Cửa Lò diễn ra từ ngày 01/3 đến 24/4 bao gồm 2 hợp phần: Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn gồm các chuyên đề: Quản lý NSNN; Thuế và quản lý thuế; Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN; Quản lý đầu tư công.

Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán gồm các chuyên đề: Kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin; Kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán chi tiết trong tổ kiểm toán; Kỹ năng lập biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Kỹ năng làm việc của kiểm toán viên.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 02 và 03/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tiếp tục khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức - tài chính cho đối tượng kiểm toán viên tốt nghiệp từ trường thuộc khối ngành kỹ thuật (tại chi nhánh Cửa Lò) và Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán (tại Hà Nội)./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201